Komentáře

Facebook

Poplatky za odpady

Milé seniorky, senioři,

v pondělí dne 18. 10. 2021 se uskutečnilo 20. zasedání Zastupitelstva města Orlová.

S upřímnou radostí Vám chceme oznámit, že orlovští zastupitelé schválili novou odpadovou vyhlášku, která začne platit od 1. 1. 2022.

V této vyhlášce je schválena úleva ve výši 50 % roční sazby poplatku za odpad pro občany od 70 let.

ČSSD v Orlové souhlasí s úlevou sazby za poplatky. Myslíme si, že je třeba naše seniory zohlednit!

Na čem jsme se ovšem neshodli se současnou vládnoucí koalicí (Nezávislí, KSČM, SPD, Trikolóra, Volím Orlovou) je schválení úlevy až od 70 -ti let věku.

Zastupitelé za ČSSD navrhli zohlednit občany již od 65 let.

Domníváme se, že v naší společnosti platí pojem „senior“ opravdu již od 65 let.

Pokud by to současná koalice myslela s našimi seniory opravdu vážně, tak by naší připomínku určitě akceptovala. Samozřejmě, že by toto rozhodnutí přineslo výpadky v příjmech do městské pokladny.

Ale upřímně, myslíme si, že v městském rozpočtu je mnoho rezerv a určitě by se řešení dalo najít.

Asi k tomu nebyla vůle.

Nevadí.

Za orlovskou ČSSD můžeme říct, aspoň něco. I když, mohlo to být lepší.

Tak snad příště.

ČSSD Orlová

Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová z 18.10.2021

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Pozvánka na schůzi MO – 18.10.2021

Milé přítelkyně, přátelé.
 
Jménem místního předsednictva MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na členskou schůzi, která se uskuteční dne 18. 10. 2021 od 17:30 hodin v DKMO v Orlové.
 
Program:
 • Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 • Informace ze ZM
 • Volby do PČR 2021
 • Zprávy z OP
 • Akce MO ČSSD
 • Diskuse a různé
 
S pozdravem
 
Kamil Paloncy

Nepoučitelná SPD

NE MIGRACI patří k hlavním heslům volební kampaně SPD.

Dle mezinárodní definice OSN je migrantem člověk, který překročí mezinárodně uznávané hranice a v jiné zemi žije déle než jeden rok. 

V naší zemi žijí migranti zejména ze Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu, Ruska a desítek dalších států.

Pracují  ve stavebnictví, obchodě, zdravotnictví, též patří mezi hvězdy v kultuře a sportu atd. atd. Opravdu chtějí příznivci SPD, aby tito lidé opustili naší zemi? 

Nejznámějšími migranty u nás jsou pak Babiš a Okamura. Možná bychom výjimečně u těchto dvou s heslem NE MIGRACI i souhlasili.

P.S. Voliči by měli přemýšlet, zda volit stranu s tak lacinými a nesmyslnými hesly, nebo stranu, která nabízí sociální jistoty, zaměstnanost, bezplatné státní zdravotnictví, nemocenskou od 1. dne nemoci, zdanění nadnárodních korporací atd. atd. Víme přitom, bohužel, že právě k SPD část původních voličů ČSSD nalákaná právě lacinými a též nesplnitelnými sliby odešla a zejména právě jim je tento článek určen. O nesplnitelné sliby SPD se jedná  proto, že s pravděpodobností hraničící s jistotou žádná strana se v povolební koalici s SPD nespojí.  Zato ČSSD má velký koaliční potenciál. A tedy stejně jako dosud bude moci své volební sliby určené všem slušným lidem naplňovat.

Kdo je kdo aneb Volby 2021

ANO – populistická, ale i sociální (pod tlakem ČSSD), vládne oligarcha Babiš, viz např. zámek ve Francii z nezdaněných peněz aj.         

Spolu – koalice pravicových stran ODS, TOP 09 a křesťanské KDU-ČSL. Lze očekávat další privatizace nemocnic, České pošty, železnic aj.     

Piráti a STAN – středolevá koalice, prosazuje nové evropské trendy po vzoru Skandinávie či Německa, např. v otázce bydlení, digitalizace aj., na které ještě  asi  naše společnost není připravena.                        

SPD – pravicová strana„vůdce“ Okamury, nabízí pro velmi nespokojené s poměry jednoduchá, rychlá, ale ekonomicky vůbec nijak nepodložená řešení.  Pro svůj extremismus a nedemokratičnost má téměř nulový koaliční potenciál (snad s výjimkou ANO ?).    

KSČM – levicová strana, kdo rád vzpomíná na staré „zlaté“ časy před více jak třiceti lety a nemyslí příliš na budoucnost, nechť volí KSČM. Rovněž téměř nulový koaliční potenciál. (s výjimkou ANO ?).           

ČSSD – levicová strana,  hájí zájmy zejména běžných pracujících a důchodců, prosazuje rovnost a solidaritu mezi lidmi, proto je pro zachování bezplatného zdravotnictví, vyšší minimální mzdy, vyšší  zdanění velkých firem atd.  Velký koaliční potenciál.  Sociální demokracie dnes vládne ve všech  skandinávských zemích, ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, vyhrála volby v Německu. Pro většinu lidi má sociální  demokracie stále ten  nejlepší program. Proto je soc.dem. prakticky ve všech zemích v  Evropě. 

Přísaha – připomíná neblahé hnutí Věci veřejné, zatím nečitelné hnutí          

Trikolóra – pravicová strana s politikou někde mezi Spolu a SPD.                                           

Čerstvé zprávy ze světa

1) Sociální demokracie vyhrála parlamentní volby v  Norsku ! 
Norsko (jako prakticky celá Skandinávie) 
je tradičně levicový stát. Norsko již 
již řadu let  je v čele světového
žebříčku jako nejlepší místo k žití. ČR je za rok 2020 hodnocena na 25. místě,
taky velmi dobré. 

Upřímně kolegům z Norska gratulujeme !!!

2) Sociální demokracie v Německu patří k hlavním favoritům na
vítězství v nastávajících parlamentních volbách v Německu.  

Držíme německým kolegům palce !!!

Sociálně demokratické strany dnes aktivně pracují  v celkem 38 státech Evropy, včetně ČR.  Takovýmto 
počtem v Evropě se nemůže pochlubit žádná jiná strana. V Evropě je  celkem 46 nezávislých států.

Bezdoplatkové zóny zrušeny a co dál?

Vyhlašování tzv. bezdoplatkových zón v obcích, které umožňoval konkrétně § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., bylo ústavním soudem zrušeno. Většina Orlováků ale už asi dávno zapomněla, pokud však toto vůbec zaregistrovala (samozřejmě s výjimkou desítek důchodců a samoživitelek aj., kteří tímto byli přímo postiženi), že téměř polovina Orlové byla prohlášena za tzv. bezdoplatkové zóny, tedy místa sociálně vyloučených oblastí s nadměrnou kriminalitou, výskytem drog apod., lidově řečeno za ghetta (např. celá 5. etapa).

      Že bezdoplatkové
zóny – jedna z vlajkových lodí volebních slibů koalice -nesplnily svůj účel,
tj. podstatné omezení pobytu nepřizpůsobivých v Orlové, vidí snad každý Orlovák
dnes a denně. Vedení města planě a dokonce i v médiích slibuje (stejně jako u
letního koupaliště a areálu minigolfu, nemocnice, ZUŠ, parkování atd.), že
najde nějaké jiné řešení. Bohužel nenajde. Pokud by takové řešení existovalo,
pak by již dávno bylo v nějaké obci zavedeno. 
Nadějí je však již připravená nová legislativa, která by měla platit od
1.1.2022. Ale v mezidobí nás čekají volby. Takže uvidíme.  

 P.S. Ustanovení zákona o bezdoplatkových zónách bylo od počátku trochu kotroverzní (viz zmíněný dopad na důchodce a samoživitelky a zdaleka nejen na nepřizpůsobivé), ale bylo myšleno dobře. Úmyslem zákonodárce bylo dát obcím možnost prohlásit konkrétní  dílčí problémové oblasti, např. prostor ubytoven, za bezdoplatkové zóny. Tak to i většina obcí učinila (viz např. Bohumín). Našla se však i vedení obcí, která cit. ustanovení zákona pojala jinak, když bez rozmyslu prohlásila za bezdoplatkové plošně celé velké části obce a mezi tyto patří bohužel i vedení našeho města. A právě i kvůli takovémuto vyložení zákona vedeními některých obcí byl ústavní soud právo obcí vyhlásit bezdoplatkové zóny nakonec nucen zrušit.         

Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová ze dne 21. 6. 2021

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Pozvánka na schůzi MO – 21.6.2021

Milé přítelkyně, přátelé.
 
Jménem místního předsednictva MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na členskou schůzi, která se uskuteční dne 21. 6. 2021 od 17:30 hodin v DKMO v Orlové.
 
Program:
 • Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 • Informace ze ZM
 • Členské příspěvky
 • Zprávy z OP
 • Volba předsedy MO
 • Volba MP MO
 • Akce MO ČSSD
 • Diskuse a různé
 
S pozdravem
 
Stanislav Mašlaň

Tragikomický článek o nabírání odvahy a síly a o hurá do boje za lepší Orlovou

V posledním čísle orlovských novin č. 9 z 14.5.2021 je publikován článek p. Doc. Ing. Václava Kafky, Csc, pod názvem „Naberme odvahu a sílu- a hurá do boje za lepší Orlovou.“ Pokud by článek napsal někdo z „obyčejných“ občanů Orlové, popř. někdo z orlovské opozice, jejíchž názory jsou veskrze ignorovány, pak by článek mohl být i v pořádku. Článek však píše čelný představitel města, který je již v komunální politice 30 let, člen vládnoucí koalice, který patří k těm, co mají rozhodovací moc ve „vlastních rukou“. Konstatuje se zde, co na výzvu šéfredaktorky ON p. Cibulkové zastupitelé doporučují v Orlové provést, aby Orlová nebyla nadále na posledním 206. místě v hodnocení měst ČR. A členové vládní koalice (netýká se v článku citovaných ing. Sliwky a Mgr. Paloncyho, kteří jsou v opozici a jejich názory bohužel nejsou v zásadě brány v potaz), kteří řídí město a odpovídají, ŽE BY SE MĚLO – nějak řešit hřbitov, zabránit odchodu mladých vzdělaných lidí z Orlové, že by se mělo zjistit, jaké služby v Orlové lidem chybí, že by se měl řešit hazard atd. atd. Proboha, na to přišli naši představitelé města až teď, po 2,5 letech své vlády? Zapomněli, že přece proto byli, a to již v roce 2018, zvolení a že proto mají funkce a zákonem dané pravomoci a kompetence, aby tyto věci řešili a vyřešili! Korunu všemu pak nasazuje konstatování VO, že město má v rukou nástroj, který může problémy Orlové vyřešit, a to tzv. Akční plán města na období 2018-21. K tomu suše poznamenáváme, že je již polovina roku 2021, tři a půl roku plnění plánu uplynulo a situace je dnes ve městě viditelně horší než v roce 2018 (nemocnice, LŠU, drogy, nepřizpůsobiví, chodníky, chybějící služby a např. též zubaři, předražené schodiště, zbytečně investované milióny do protipovodňového opatření, či nové zasedačky, fotbal se trápí v 1.A třídě a hokej v krajském přeboru, atd. atd.) Zarážející pak je fakt, že z celkem oslovených 31 zastupitelů reagovalo na dotaz šéfredaktorky Mgr. Cibulkové jen 14 z nich. Pan docent to myslí jako vždy dobře. Aniž to však měl v úmyslu, zcela nechtěně odhalil velmi nekompetentní způsob vedení města stávající koalicí ( KSČM, Nezávislí, SPD, Trikolóra, Volím Orlovou).
 
P.S. vyzýváme vedení města, aby připravilo jasný plán a veřejně ho prezentovalo, co chce do konce svého mandátu, tj. do října 2022, v Orlové zlepšit, realizovat, abychom již třeba nadále nebyli na tom posledním 206. místě. A my jsme připraveni pomoci všem návrhům, které budou skutečně ku prospěchu Orlové a jeho občanů!