Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Poslední komentáře

 • Nejsou dostupné žádné poslední komentáře.

Zmatek ve členství politických stran a hnutí ve vládnoucí koalici v Orlové

Na oficiálních webových stránkách našeho města Orlová je uvedena politická příslušnost u Miroslava Chlubny, Kateřiny Plintové a Václava Kafky (všichni pol. přísl. Nezávislí) a u Petra Stuchlíka a Ondřeje Kaweckého (oba pol. přísl. Změna pro lidi) pol. příslušnost Koalice Nezávislí a Změna pro lidi. Žádná taková politická strana či hnutí s tímto názvem však neexistuje, není v rejstříku na ministerstvu vnitra zapsána. Existují dva subjekty samostatně -Nezávislí a samostatně Změna pro lidi. Nikdo nemůže být příslušníkem zároveň dvou pol. stran či hnutí souběžně. Nelze zaměňovat koaliční spolupráci s pol. příslušností. Lumír Firla je nestraník, přesto je u jeho jména uvedeno, že je politickým příslušníkem Nezávislých a Změny pro lidi. U zastupitelů Pavla Dendise, Vladimíra Elíze, Romana Owczarcyho a Luboslava Vršanského je uvedena pol. příslušnost SPD. Nám je však známo, že po rozkolu v SPD, kdy byla zrušena jejich moravskoslezská organizace, jmenovaní zastupitelé již členy SPD nejsou. Zda jsou již členy, popř. někteří z nich, nějakého jiné pol. uskupení, či jsou nestraníky, zatím nevíme. Každopádně stávající údaje na stránkách města o pol. příslušnosti jmenovaných nejsou správné.

Někomu se může zdát výše uvedené jako marginálie. Nicméně dle našeho názoru by u zastupitelů města jako členů nejvyššího orgánu našeho města mělo být jasně uvedeno, zájmy které strany či hnutí jmenovaní lidé zastupují, či se jedná o nestraníky. Těch chyb je ale příliš mnoho.

Starosta, dva místostarostové a tajemník úřadu a jejich kompetence dle oficiálních stránek města.

Z oficiálních webových stránek Města Orlová se dozvíme, že

 1. starosta Mgr. Miroslav Chlubna má na starosti interní audit a více už nic
 2. první místostarosta Miroslav Koláček nemá ve své kompetenci nic.
 3. druhá místostarostka Bc. Naděžda Kubalová rovněž nemá ve své kompetenci žádnou činnost, jinými slovy prostě rovněž nic.
 4. tajemník ing. Radomír Matušek pak má na starosti z celkem 14 odborů na městském úřadu jen svou kancelář (!), oddělení informačních technologií a odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad.

Zbytek úřad se řídí sám. Možná by to bylo pro úřad tak i lepší. 
Na prosincovém zastupitelstvu města však o kompetencích členů vedení města bylo rozhodnuto. Ptáme se, kdopak nese odpovědnost za správnou informovanost Orlováků na oficiálních webových stránkách města ?

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

Velké poděkování zdravotníkům naší nemocnice

Dne 2.7.2019 „slavíme“ 40. výročí založení naší orlovské nemocnice v Orlové-Lutyni. Orlovská nemocnice však existovala i před rokem 1979, a to v Orlové 1 nejdříve na bývalém zámku v zámeckém parku, pak na ulici Pod lipou. Jak víme, bohužel zdravotní péče v naší nemocnici už není a nebude poskytována v rozsahu, jak jsme dosud byli v Orlové zvyklí. Ve dnech 20.-21.6.2019 v Orlové ukončila činnost interna a chirurgie, další oddělení budou postupně následovat.

Chceme na tomto místě ještě jednou poděkovat všem zdravotníkům, kteří bojovali za zachování plné zdravotní péče v naší nemocnici do poslední chvíle- MUDr. Tomáši Knyblovi, MUDr. Bohuslavu Chwajolovi, zdravotním sestrám JIP, ortopedie, interny a dalším.

Bohužel stávající politické vedení města jednání s krajem nezvládlo.

My jako orlovští sociální demokraté jsme učinili pro záchranu naší nemocnice vše, co bylo v našich silách. Všech našich 14 krajských zastupitelů podpořilo zachování orlovské nemocnice, byť tito byli z různých koutů našeho kraje, i z Karviné a z Havířova.

Co bude dále s naší nemocnicí ukáží příští dny. Zatím víme, že v nemocnici k 31.12.2019 končí Domov Ambrosie. Do nemocnice se budou stěhovat klienti Domova z Petřvaldu Březiny, který je rovněž jako naše nemocnice ve vlastnictví kraje.

Co se stalo s nemocnicí je nám velmi líto.                          

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů! 

Osadní anabáze aktivního občana

Do našeho města se přistěhoval mladý manželský pár. Říkejme jim pán a paní „S“. Paní je na rodičovské dovolené s ročním potomkem, manžel zabezpečuje rodinu po materiální stránce, chodí do zaměstnání, pečuje o dům, je aktivní v politickém životě. Společně odrážejí občasný podiv lidí nad tím, proč se po zkušenostech ze zahraničí, kde léta pobývali a pracovali, tím spíš, že ani jeden z nich nemá kořeny v Orlové, přistěhovali právě k nám? Vždyť v Orlové je nejhorší vzduch z celé republiky! Ani další věci nejsou žádná výhra – máme tu drogy, nevalnou nabídku práce, málo zeleně, špatné dopravní propojení s okolními městy a hlavně, považte – nemáme letní koupaliště! … Mladé manžele zaráží do očí bijící nespokojenost části Orlovanů téměř se vším, s níž se nikde jinde ve světě nesetkali. Zejména když se jim zdá, že v porovnání s jinými městy na tom Orlová není vůbec špatně. Ale nenechají se odradit a koupí domek v okrajové části, v Zimném dole.

Pan S. je zvyklý aktivně se účastnit práce na věcech veřejných, takže jakmile zjistí, že v jeho novém bydlišti pracuje Osadní výbor zastupitelstva města „Zimný důl“, projeví zájem se na jeho činnosti podílet. Osloví tedy předsedu výboru pana Otaševiče prostřednictvím mailu nalezeného na webových stránkách Orlové a nabídne mu část svého volna, svoje znalosti, dovednosti a dobrou vůli podílet se na práci osadního výboru. Na jeho mail však několik týdnů nepřichází odpověď. Zkusí to tedy stejnou cestou ještě jednou a… zase nic! Pan S. se však není zvyklý vzdávat! Zavolá proto na městský úřad a požádá příslušnou paní referentku o pomoc, ve snaze se s předsedou osadního výboru Otaševičem přeci jen spojit. Úřednice přeposílá mail pana S. předsedovi výboru, který konečně odpovídá, zatím jen velmi stroze, a žádá telefonní číslo pana S. s tím, že mu následně zavolá. Pan S. telefonní kontakt obratem posílá, leč… telefon několik týdnů mlčí – opět žádná reakce.

Pan S. se ještě pokouší oslovit se žádostí o pomoc zastupitele, protože osadní výbory jsou ze zákona orgány zastupitelstva a to by v tom byl čert, aby výbor nereagoval na výzvu svého „zřizovatele“ – Zastupitelstva města Orlová! Jeden z jeho členů, zastupitel za opoziční ČSSD Roman Galia, se tedy na nejbližším jednání zastupitelstva ozve a interpeluje předsedu osadního výboru Zimný důl, leč znovu marně!

Na tomto místě by mohl příběh aktivního občana, který je již se svými silami „vnutit“ se do práce osadního výboru v koncích, opravdu skončit. Sám pan S. říká: „…Jako nový občan v této lokalitě jsem projevil zájem se účastnit zasedání výboru a také jsem se chtěl stát členem, chtěl jsem ve svém volném čase věnovat mé znalosti a zkušenosti na zdokonalení místa, kde žiji. Odpovědi a nečinnost pana předsedy mě překvapila a nakonec i odradila se někam vnucovat. Jako občanovi mi přijde škoda „mrhat“ lidmi, kteří chtějí ve svém okolí něco měnit k pozitivnímu … moje snaha stát se členem výboru skončila …“

Definitivní a doslova symbolickou tečnou za celou věcí byla odpověď starosty města na obsáhlý email, v němž mu nedávno pan S. vylíčil svou téměř půlroční snahu účastnit se aktivně dění ve městě a žádal o pomoc a nápravu. Odpověď Miroslava Chlubny zněla :

Dobrý den. Děkuji Vám za informace.“

Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová ze dne 17. 6. 2019

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Nefér výběrovka na restauraci Slávie

Rada města dne 27.3.2019 vybrala ze tří zájemců na pronájem restaurace Slávie v Orlové, s.r.o. K19K sport. Jedná se o firmu, která vznikla dne 20.3.2019, tj. týden před výběrovým řízením a v době uzávěrky přihlášek do výběrovky ještě vůbec neexistovala (!). Její majitelé jsou na úřadě jako doma (exstarosta a býv. zaměstnanec MěÚ a nynější ředitel městské přísp. organizace – blíže viz obch. rejstřík). Zabývala se rada města otázkou střetu zájmů u nového nájemce ? K19K sport samozřejmě nemá a stejně tak její majitelé s podnikáním v pohostinství žádnou zkušenost, na rozdíl od dalších dvou poražených uchazečů. Žádné nájemné tato firma nebude platit, resp. toto se bude hradit formou kontroverzních zápočtů za údajné zhodnocení pronajatých nebytových prostor. Je to náhoda, že si jmenovaní vybrali z více restaurací, které v Orlové jsou volné k pronájmu, zrovna tu v majetku města ? Předmět činnosti firmy je prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a hostinská činnost. Základní kapitál činí Kč 4.000,-. Sídlo firmy není v Orlové, jak by asi každý normálně očekával, ale v činžáku v Ostravě, na ulici Sládkova 372/8. Sídlo firmy není skutečné, ale virtuální za poplatek Kč 89,-/měsíc. Podobné praktiky s virtuálními sídly jsou zejména známé v podání různých „šmejdských“ firem. Víra ve fér výběrová řízení na úřadě města silně utrpěla. Od angažmá v dané věci zastupitele Ing. Tomáše Kuči se distancujeme. Angažmá zastupitele Ing. Tomáše Kuči v nadepsané záležitosti je dle jeho slov jeho ryze soukromou věcí. MO ČSSD s tímto nemá nic společného.

Nicméně, pokud již konečně po více jak půlročním zavření restaurace Slavie je tato znovu otevřena, tak ji přejeme, aby restaurace sloužila svému účelu a po nevydařeném startu dále fungovala již v duchu fair play.

Radnice: Pracuje orlovská policie špatně?

Vedení města na úřední desce města Orlová v materiálu k vyhlášení bezdoplatkových zón v Orlové konstatuje, že dle zprávy PČR Orlová kriminalita, tj. počet spáchaných trestných činů, v Orlové v roce 2018 oproti roku 2017 dramaticky klesla. Tuto skutečnost si vedení města ale vysvětluje tak, že po roce 2017 snížení trestné činnosti v Orlové bylo způsobeno mimo jiné velkým nárůstem LATENTNÍ (skryté) kriminality. Jinými slovy, přeloženo do češtiny, to znamená, že orlovská policie uvádí NEPRAVDIVÉ údaje o snížení kriminality v našem městě, že PČR Orlová nedokáže narůstající páchanou trestnou činnost v Orlové ani evidovat, natož ji pak objasňovat a řešit.

Co na to vedení PČR Orlová ? Nechá si to líbit ? Nebo potvrdí, že radnice má pravdu ?

Jsme opravdu zvědaví.

Dosud jsme si jako Orlováci mysleli, že policie v Orlové zajišťuje bezpečnost v našem městě docela dobře.

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

Pozvánka na schůzi MO – 17.6.2019

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem předsednictva MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  v pondělí dne 17.6.2019 od 17:30 hodin v DKMO v Orlová.

Program:

 1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 2. Zprávy z OP, KP, OKK a KKK
 3. Informace ze ZM
 4. Informace o činnosti MO
 5. Přijetí nových členů
 6. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Předražené vstupné na dni města Orlové

Nádherné počasí, kvalitní program a téměř poloprázdné letní kino. Vedení města a KD letos stanovili na den města Orlové, tradiční a oblíbený svátek všech Orlováků, bezprecedentní výši vstupného – dospělí Kč 100,-, důchodci Kč 60,- a dokonce i děti již od tří let věku Kč 60,- ! Že by snad situaci aspoň trochu zachránilo rodinné vstupné? Zapomeňte. Běžná čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi tak platila vstupné ve výši 320,- korun. Zasadíme se o to, aby příští rok bylo vstupné nižší. 👍

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů!

Poděkování

Děkujeme všem 214 orlovským voličům, kteří v eurovolbách dali své hlasy ČSSD. Bohužel naši kvalitní kandidáti, zejména zkušení europoslanci RNDr. Pavel Poc a MUDr. Olga Sehnalová, která mimo jiné jako prvá na evropské půdě otevřela téma dvojí kvality potravin, se do europarlamentu nedostali. 😢

P.S. Příště to bude lepší 🙂

Glosa – Andík a eurovolby

Andrej Babiš před volbami do europarlamentu na stránkách svých novin „Silné Česko“ 8. vydání č.5 právě v těchto dnech házených do našich pošt. schránek tvrdí, že „JSME hrdý, silný a schopný národ, že „JSME to ukázali mnohokrát v minulosti a ukážeme to i teď v Evropě“ atd. S tím samozřejmě souhlasíme. Ale je snad tento ANDÍK, jak sám sebe familiárně ve svých novinách nazývá, Čechem? Není. Má českou národnost? Nemá. Má přece slovenskou národnost! Přesně pak slovenskoukrajinské předky. Správně má uvádět ne JSME, ale „JSTE hrdý, silný a schopný národ, že ne JSME, ale „JSTE to v historii mnohokrát ukázali a ukážete to i teď v Evropě“. Ale to už by tak hezky neznělo. A tak se trochu zalže, jen tak se zapře vlastní národnost, když se to jaksi momentálně zrovna hodí. A tak s námi Andík „kýve“ ve všem.