Komentáře

Facebook

Bezdoplatkové zóny zrušeny a co dál?

Vyhlašování tzv. bezdoplatkových zón v obcích, které umožňoval konkrétně § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., bylo ústavním soudem zrušeno. Většina Orlováků ale už asi dávno zapomněla, pokud však toto vůbec zaregistrovala (samozřejmě s výjimkou desítek důchodců a samoživitelek aj., kteří tímto byli přímo postiženi), že téměř polovina Orlové byla prohlášena za tzv. bezdoplatkové zóny, tedy místa sociálně vyloučených oblastí s nadměrnou kriminalitou, výskytem drog apod., lidově řečeno za ghetta (např. celá 5. etapa).

      Že bezdoplatkové
zóny – jedna z vlajkových lodí volebních slibů koalice -nesplnily svůj účel,
tj. podstatné omezení pobytu nepřizpůsobivých v Orlové, vidí snad každý Orlovák
dnes a denně. Vedení města planě a dokonce i v médiích slibuje (stejně jako u
letního koupaliště a areálu minigolfu, nemocnice, ZUŠ, parkování atd.), že
najde nějaké jiné řešení. Bohužel nenajde. Pokud by takové řešení existovalo,
pak by již dávno bylo v nějaké obci zavedeno. 
Nadějí je však již připravená nová legislativa, která by měla platit od
1.1.2022. Ale v mezidobí nás čekají volby. Takže uvidíme.  

 P.S. Ustanovení zákona o bezdoplatkových zónách bylo od počátku trochu kotroverzní (viz zmíněný dopad na důchodce a samoživitelky a zdaleka nejen na nepřizpůsobivé), ale bylo myšleno dobře. Úmyslem zákonodárce bylo dát obcím možnost prohlásit konkrétní  dílčí problémové oblasti, např. prostor ubytoven, za bezdoplatkové zóny. Tak to i většina obcí učinila (viz např. Bohumín). Našla se však i vedení obcí, která cit. ustanovení zákona pojala jinak, když bez rozmyslu prohlásila za bezdoplatkové plošně celé velké části obce a mezi tyto patří bohužel i vedení našeho města. A právě i kvůli takovémuto vyložení zákona vedeními některých obcí byl ústavní soud právo obcí vyhlásit bezdoplatkové zóny nakonec nucen zrušit.         

Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová ze dne 21. 6. 2021

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Pozvánka na schůzi MO – 21.6.2021

Milé přítelkyně, přátelé.
 
Jménem místního předsednictva MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na členskou schůzi, která se uskuteční dne 21. 6. 2021 od 17:30 hodin v DKMO v Orlové.
 
Program:
  • Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
  • Informace ze ZM
  • Členské příspěvky
  • Zprávy z OP
  • Volba předsedy MO
  • Volba MP MO
  • Akce MO ČSSD
  • Diskuse a různé
 
S pozdravem
 
Stanislav Mašlaň

Tragikomický článek o nabírání odvahy a síly a o hurá do boje za lepší Orlovou

V posledním čísle orlovských novin č. 9 z 14.5.2021 je publikován článek p. Doc. Ing. Václava Kafky, Csc, pod názvem „Naberme odvahu a sílu- a hurá do boje za lepší Orlovou.“ Pokud by článek napsal někdo z „obyčejných“ občanů Orlové, popř. někdo z orlovské opozice, jejíchž názory jsou veskrze ignorovány, pak by článek mohl být i v pořádku. Článek však píše čelný představitel města, který je již v komunální politice 30 let, člen vládnoucí koalice, který patří k těm, co mají rozhodovací moc ve „vlastních rukou“. Konstatuje se zde, co na výzvu šéfredaktorky ON p. Cibulkové zastupitelé doporučují v Orlové provést, aby Orlová nebyla nadále na posledním 206. místě v hodnocení měst ČR. A členové vládní koalice (netýká se v článku citovaných ing. Sliwky a Mgr. Paloncyho, kteří jsou v opozici a jejich názory bohužel nejsou v zásadě brány v potaz), kteří řídí město a odpovídají, ŽE BY SE MĚLO – nějak řešit hřbitov, zabránit odchodu mladých vzdělaných lidí z Orlové, že by se mělo zjistit, jaké služby v Orlové lidem chybí, že by se měl řešit hazard atd. atd. Proboha, na to přišli naši představitelé města až teď, po 2,5 letech své vlády? Zapomněli, že přece proto byli, a to již v roce 2018, zvolení a že proto mají funkce a zákonem dané pravomoci a kompetence, aby tyto věci řešili a vyřešili! Korunu všemu pak nasazuje konstatování VO, že město má v rukou nástroj, který může problémy Orlové vyřešit, a to tzv. Akční plán města na období 2018-21. K tomu suše poznamenáváme, že je již polovina roku 2021, tři a půl roku plnění plánu uplynulo a situace je dnes ve městě viditelně horší než v roce 2018 (nemocnice, LŠU, drogy, nepřizpůsobiví, chodníky, chybějící služby a např. též zubaři, předražené schodiště, zbytečně investované milióny do protipovodňového opatření, či nové zasedačky, fotbal se trápí v 1.A třídě a hokej v krajském přeboru, atd. atd.) Zarážející pak je fakt, že z celkem oslovených 31 zastupitelů reagovalo na dotaz šéfredaktorky Mgr. Cibulkové jen 14 z nich. Pan docent to myslí jako vždy dobře. Aniž to však měl v úmyslu, zcela nechtěně odhalil velmi nekompetentní způsob vedení města stávající koalicí ( KSČM, Nezávislí, SPD, Trikolóra, Volím Orlovou).
 
P.S. vyzýváme vedení města, aby připravilo jasný plán a veřejně ho prezentovalo, co chce do konce svého mandátu, tj. do října 2022, v Orlové zlepšit, realizovat, abychom již třeba nadále nebyli na tom posledním 206. místě. A my jsme připraveni pomoci všem návrhům, které budou skutečně ku prospěchu Orlové a jeho občanů!

42. sjezd ČSSD

Zprostředkováváme vám on-line stream ze 42. sjezdu ČSSD. 

Sledovat můžete na tomto odkazu: https://fb.watch/4M0wkRu-Ud/

Veselé velikonoce

Přejeme pohodové prožití velikonočních svátků.

Glosa: Pronárodní vlastenci

SPD hrdě  vyzývá na svém plakátu umístěném na své nástěnce v centru města  ke sjednocení všechny pronárodní vlastence. Zřejmě existují i protinárodní vlastenci, popř. pronárodní kosmopolité. Předpokládáme, že vůdce SPD míšenec Tomio Okamura  vlastník dvou občanství si zřejmě sám hodil korunou, zda bude „pronárodním vlastencem“ za Japonsko, či Česko. Naneštěstí se asi na hozené minci objevil český lev namísto vycházejícího slunce. Nebo prostě logicky usoudil, že by mu v Japonsku s pronárodním vlastenectvím pšenka nekvetla, když koneckonců sám o sobě uvedl, že v dětství byl v Japonsku pro  své poloviční češství šikanován.  

Na Ostravsku pak „pronárodní vlastenčení“ je obzvlášť pikantní. Žijeme ve Slezsku, ale  taky   na severní Moravě a zároveň v České republice. Někteří z nás se považují za Moravany, někteří za   Slezany, většinově zřejmě za Čechy. Zároveň však zpravidla s velkou příměsí  ať už po matce, tátovi, dvou dědečcích a babičkách, krve polské, slovenské, německé, židovské a dalších. Naše děti se už dnes celkem běžně žení a vdávají za Angličany, Francouze, Italy, Rakušany, Ukrajince atd. Logicky ale  též můžeme usoudit, že když sám šéf strany  Okamura je míšenec,  že zřejmě podle jeho vzoru právě pro naše Ostravsko tak typické „ národnostní směsky“ jsou ideální substancí pro to být „pronárodním vlastencem“ !  

A musíme zmínit, že taky na plakátu proklamovaný Czexit je „skvělý“ nápad.

A nakonec řečnická otázka pro spďáky: Když se v Čechách sjednotí všichni „pronárodní vlastenci“, copak uděláte s těmi ostatními? 

Výzva : Jsme pro odvolání náměstka kraje Gebauera

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Gebauer, nám dobře známý „likvidátor“ orlovské nemocnice, si počátkem ledna odletěl na dovolenou do Keni.  Do země, kde řádí nebezpečná jihoafrická mutace koronaviru. Takové papalášství a hlavně neuvěřitelná neodpovědnost je naprosto neomluvitelná.  Ve své funkci by měl skončit. Jsme pro jeho okamžité odvolání  z funkce náměstka moravskoslezského kraje pro zdravotnictví. 

Glosa : Nová zasedačka na MěÚ za Kč 20 mil.

Vedení města započalo přestavbu části vnitřních prostor na městském úřadě za účelem vybudování nové zasedací místnosti, která má údajně vytvořit lepší  podmínky pro jednání orgánů města, tedy pro jednání zastupitelstva, rady města, a též má vytvořit lepší podmínky pro školení úředníků apod. Na úřadě však již existuje nejméně jedna velmi kvalitní zasedací místnost pro jednání RM a jiných orgánů, pro občasná školení úředníků jsou stávající prostory na úřadě též bohatě vyhovující a pro celkem cca šest jednání ZM  v celkovém rozsahu cca 30-ti hodin  za celý rok jistě stávající prostory sálu DKMO zastupitelům též stačí.

     Nová zasedačka bude stát kolem 20 miliónů korun, z toho 9 mil. stav. práce a cca 11 mil. zařízení. Bude  se jednat o jednu z největších investic města v roce 2021.

     Asi každý Orlovák by našel smysluplnější využití 20 mi. korun pro občany města (a nikoli jen pro větší pohodlí jeho vedení), a zvláště pak letos, kdy město bude muset  začít opravdu hodně a hodně šetřit.

     Naše vedení města je ovšem bohužel jiného mínění.         

     P.S. Na opravy chodníků a další nezbytné investice letos zase z „objektivních důvodů“ peníze  nezbudou.

Glosa: Půjčená tělocvična jako úspěch roku 2020. Myslí to vedení města fakt vážně ?

Vedení města se pochlubilo, že v loňském roce 2020 dosáhlo při jednání se státem a krajem několika úspěchů, z nichž příkladem uvedlo dva konkrétní úspěchy. Jedním z nich bylo vyjednání zápůjčky (dočasné bezplatné užívání) prázdné a krajem nevyužívané tělocvičny na bývalé obchodní akademii.  Jiné obce vyjednaly např. obchvaty měst v řádu desítek miliard korun (Bohumín, Dolní Lutyně, Karviná, o který Orlová též  usilovala, ale bohužel marně). Orlovákům ale musí stačit k radosti dočasná zápůjčka tělocvičny.