Komentáře

Facebook

Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová ze dne 15. 6. 2020

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Pozvánka na schůzi MO – 15.6.2020

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na členskou schůzi, která se uskuteční  dne 15. 6. 2020 od 17:30 hodin v DKMO v  Orlové.

Schůze se uskuteční v 1. patře v banketce.

Program:

  1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
  2. Zprávy z OP, KP a OKK
  3. Informace ze ZM
  4. Platba členských příspěvků
  5. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Nový zástupce Orlové ve firmě DEPOS Horní Suchá, a.s.

Na ZM dne 18.5.2020 byla zvolena jako zástupce zájmů odpadového hospodářství města Orlová ve firmě Depos Horní Suchá, a.s. paní Mgr. Pavla Bjalončíková. Chceme říci hned v úvodu, že si p. Mgr. Pavly Bjalončíkové vážíme jako učitelky na základním stupni ZŠ Karla Dvořáčka, že si ji vážíme jako úspěšné učitelky zpěvu. Ale prostě nechápeme, proč vládnoucí koalice svými hlasy prosadila zvolení p. Bjalončíkové, která nemá vůbec žádnou odbornost, či praktické zkušenosti v otázce problému odpadového hospodářství. Nechápeme, proč do odborných funkcí jsou voleni politici – komunální zastupitelé namísto odborníků, lidí se vzděláním a zkušenostmi v dané problematice. I když bohužel vlastně chápeme. O tom, že p. Bjalončíková je jednou z posledních z vládní koalice ve městě (Nezávislí, Trikolóra, KSČM, VO, Změna), která ještě nemá žádnou pořádnou funkci, si cvrlikali vrabci na střechách domů v Orlové. Každý by měl dělat to, čemu rozumí. Je to tak těžké k pochopení? Ale opakujeme, vážíme si p. Bjalončíkové jako učitelky. Ale nemůžeme mít k ní respekt jako k odborné zástupkyni občanů města Orlové ve věci odpadového hospodářství ve firmě Depos. Bohužel. 

Nešťastné vystoupení starosty

V pořadu Reportéři na ČT 1 dne 25.5.2020 v rámci reportáže o ohnisku nákazy koronavirem na Dole Darkov ve Stonavě měl dva kratičké vstupy i náš starosta Orlové Mgr. Chlubna.

Starostovi jednak nebylo vůbec rozumět, o čem hovoří. Zejména však pro nezainteresovaného diváka z této reportáže, v níž nevystoupil starosta Stonavy, Karviné, Havířova, Suché atd., jak by se dalo očekávat, ale překvapivě náš starosta Orlové, vznikl dojem, že tento koronavirový problém na Dole Darkov je problémem města Orlová. Jakoby Důl Darkov, resp. ohnisko nákazy bylo právě v Orlové. Té Orlové, která je přece známá jako to nejhorší město v republice. Další důvod, proč se tomuto městu raději vyhnout. Image Orlové z obou uvedených důvodů zase v očích veřejnosti utrpěla.

Slovo starosty ze dne 24.5. a co na to občan ?

Na webových stránkách města Orlová muselo zaujmout kuriózní načasování „Slova starosty“ Města Orlové na den 24.5.2020. K tomuto datu dle starosty Chlubny je údajně koronavir na ústupu. V ČR ano, ale to rozhodně neplatí o Orlové, resp. o Karvinsku jako celku. Dne 24.5.2020 aktuálně hrozilo, že Karvinsko se dokonce stane uzavřenou oblastí (jako dříve např. Litovel) z důvodu dramatického nárůstu počtu nakažených osob, např. v naší Orlové za poslední tři dny o více jak dvojnásobek. Pro Orlovou a okolí právě teď nebezpečí koronaviru vrcholí a ne naopak.

Nás však zaujalo hlavně „bezpohlavní“ hodnocení ekonomické situace Orlové. Běžný čtenář by po přečtení „Slova starosty“ skoro nabyl dojem, že ekonomická situace Orlové je snad lepší než před koronavirovou krizí. Článek obsahuje sliby jakýchsi investic, neobsahuje ale žádná ekonomická data, snad s výjimkou nesrozumitelného sdělení, citujeme: Rozpočet města byl připraven s nižším příjmem, než byla predikce ministerstva financí. Jen díky tomu má město možnou úsporu kolem 50 milionů korun.“

Zde by se slušelo uvést, že např. jen stavba našeho náměstí vyjde Orlovou, rozuměj občany Orlové, díky chybám odpovědných, o nejméně 60 mil. korun dráže, tj. více jak dvakrát tolik, než se původně předpokládalo. O tom město mlčí.

V článku se neuvádí, jaký výpadek způsobila Orlové korona krize v příjmech. Chybí údaj, jaké částky město, včetně SMO, v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními vynaložilo. V jiných městech již to mají spočítáno. Orlová měla ušetřit na kulturních a sportovních akcích, které se nekonaly. Bohužel opět chybí údaj, o jakou částku se jedná. V článku se pak jaksi jen tak na okraj dozvídají Orlováci vskutku šokující zprávu, že Menší investiční projekty rozložíme do více let. Realizovat se budou, ale v delším časovém horizontu. Zde se bavíme o rekonstrukcích cest, chodníků atd.“, tedy se bude výrazně šetřit na opravách cest a chodníků. Chceme vědět, kolik město na této položce che ušetřit. Právě zajištění kvalitních cest a chodníků pro občany Orlové patří ke stěžejním povinnostem města. Víme skoro všichni z vlastní zkušenosti, v jak špatném stavu jsou cesty a chodníky ve městě.

Vyzýváme tedy vedení města, aby neprodleně sdělilo Orlovákům, jaká je aktuální finanční situace města – jaká je výše propadu příjmů rozpočtu a v jakých položkách, kolik stála protikoronavirová opatření, a naopak, jaké dílčí úspory např. z důvodu nekonání kult. a sport. akcí město dosáhlo. Tedy, jaké škrty v rozpočtu budou udělány, např. chceme vědět nový plán oprav cest a chodníků ve městě, resp. které opravy kterých cest a chodníků se odkládají na někdy snad, o kolik se sníží výdaje na tyto opravy v letošním roce atd.

Letošní první máj je jiný

Je hlavně poděkováním za práci všem, kteří v první linii bojovali proti epidemii koronaviru, i těm, kteří dodržují všechna všechna nezbytná opatření. Vedeme si skvěle a věříme, že se brzy vrátíme k normálním životům.

1. Máj

Musíme to ještě vydržet

Musíme to vydržet. Dodržujte, prosím, maximálně nařízení, která mají zpomalit šíření nákazy.

Co byste měli vědět o koronaviru?

 

Veselé velikonoce