Komentáře

Facebook

Pozvánka na schůzi MO – 21.3.2016

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Vás srdečně zvu na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční v pondělí dne 21. 3. 2016 od 17:30 v DKMO.

Program schůze:

  1. Zahájení a kontrola plnění úkolů
  2. Informace předsedy MO ČSSD
  3. Zpráva z OVV, KVV a OKK
  4. Informace z RM
  5. Informace starosty o činnosti vedení města
  6. Přijetí nových členů do MO ČSSD
  7. Diskuse a různé

Za MO ČSSD předseda Kamil Paloncy

Komentáře nejsou povoleny.