Komentáře

Facebook

Pozvánka na schůzi MO – 16.10.2017

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  dne 16. 10. 2017 od 17:30 hodin v DKMO Orlová.

Program:

  1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
  2. Zprávy z OVV, KVV a OKK
  3. Informace z OK
  4. Informace starosty o činnosti ve městě
  5. Volby 2017 – informace
  6. Informace z RM
  7. Informace ze ZM
  8. Přijetí nových členů
  9. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Komentáře nejsou povoleny.