Komentáře

Facebook

O nás


Česká strana sociálně demokratická je nejsilnějším levicovým uskupením na české politické scéně a nejstarší českou politickou stranou.

Byla založena roku 1878 v břevnovské hospodě U Kaštanu v Praze. V prvorepublikovém národním shromáždění byla druhou nejsilnější stranou. V době rozmachu však došlo v roce 1920 k vnitřnímu rozkolu. Oddělila se od ní marxisticko-leninská frakce, z níž se o rok později stala KSČ.

Během německé okupace se bývalí členové zapojili do odboje, někteří působili exilové vládě v Londýně. Po válce na jaře 1945 obnovila svou činnost jako jedna ze složek Národní fronty.

Spor mezi přívrženci spolupráce s komunisty a zastánci ideové samostatnosti vyvrcholil v únoru 1948, kdy zvítězila první skupina, stranu zlikvidovala a splynula s KSČ. Část členů emigrovala a v Londýně založila exilovou stranu.

Po listopadu 1989 strana svoji činnost obnovila opět na pražském Břevnově.