Komentáře

Facebook

Pozvánky na schůzi

Pozvánka na schůzi MO – 17.12.2018

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  v pondělí dne 17. 12. 2018 od 17:30 hodin v DKMO v Orlová.

Program:

 1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 2. Zprávy z  OVV, KVV a KKK
 3. Informace ze ZM
 4. Volba předsedy MO ČSSD
 5. Volba členů výboru MO ČSSD
 6. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Pozvánka na schůzi MO – 19.11.2018

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  v pondělí dne 19. 11. 2018 od 17:30 hodin v DKMO v Orlová.

Program:

 1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 2. Zprávy z  OVV, KVV a KKK
 3. Informace ze ZM
 4. Zrušení členství v MO
 5. Volba kandidátů do výkonných orgánů ČSSD
 6. Volba delegátů na OK
 7. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Pozvánka na schůzi MO – 15.10.2018

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  v pondělí dne 15. 10. 2018 od 17:30 hodin v DKMO v Orlová.

Program:

 1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 2. Komunální volby 2018
 3. Informace starosty o činnosti ve městě
 4. Informace z RM a ZM
 5. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Pozvánka na schůzi MO – 17.9.2018

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  v pondělí dne 17. 9. 2018 od 17:30 hodin v DKMO v Orlová.

Program:

 1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 2. Zprávy z  OVV, KVV a KKK
 3. Komunální volby 2018
 4. Informace starosty o činnosti ve městě
 5. Informace z RM a ZM
 6. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Pozvánka na schůzi MO – 18.6.2018

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  v pondělí dne 18. 6. 2018 od 17:30 hodin v DKMO v Orlová.

Program:

 1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 2. Zprávy z  OVV, KVV a KKK
 3. Informace starosty o činnosti ve městě
 4. Informace z RM a ZM
 5. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Pozvánka na schůzi MO – 21.5.2018

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  v pondělí dne 21. 5 2018 od 17:30 hodin v DKMO v Orlová.

Program:

 1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 2. Schvalování kandidátní listiny pro komunální volby 2018
 3. Zprávy z OVV, KVV a KKK
 4. Vnitrostranické referendum ČSSD
 5. Informace starosty o činnosti ve městě
 6. Informace z RM a ZM
 7. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Pozvánka na schůzi MO – 16.4.2018

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  v pondělí dne 16. 4. 2018 od 17:30 hodin v DKMO v  Orlové.

Program:

 1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 2. Volba leadera pro komunální volby 2018
 3. Schvalování kandidátní listiny pro komunální volby 2018
 4. Zprávy z  OVV, KVV a KKK
 5. Informace starosty o činnosti ve městě
 6. Informace z RM a ZM
 7. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Pozvánka na schůzi MO – 19.3.2018

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  v pondělí dne 19. 3. 2018 od 17:30 hodin v Hotelu Siem v  Orlové.

Program:

 1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 2. Zprávy z  OVV, KVV a KKK
 3. Informace starosty o činnosti ve městě
 4. Informace z RM a ZM
 5. Přijetí nových členů
 6. Komunální volby 2018
 7. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Pozvánka na schůzi MO – 19.2.2018

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  dne 19. 2. 2018 od 17:30 hodin v DKMO v  Orlové.

Program:

 1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 2. Informace ze sjezdu ČSSD
 3. Zprávy z  OVV, KVV a KKK
 4. Informace starosty o činnosti ve městě
 5. Informace z RM a ZM
 6. Přijetí nových členů
 7. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Pozvánka na schůzi MO – 15.1.2018

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na výroční členskou schůzi, která se uskuteční  dne 15. 1. 2018 od 17:30 hodin v hotelu Siem (bývalý hotel Sport na zimním stadionu) v Orlové.

Program:

 1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 2. Hodnotící zpráva předsedy
 3. Zprávy z OK, OVV, KVV a KKK
 4. Informace starosty o činnosti ve městě
 5. Informace z RM
 6. Informace ze ZM
 7. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy