Komentáře

Facebook

Vyhodnocení ankety ČSSD MO Orlová

V souladu se svým volebním programem realizovala místní organizace ČSSD v březnu tohoto roku anketu mezi obyvateli našeho města s cílem zjistit názory obyvatel Orlové ve vztahu k investicím většího charakteru. V roce 2016 se totiž dařilo Orlové po finanční stránce velice dobře, takže hospodářský výsledek města skončil mnohamilionovým plusovým výsledkem. Přibližně 40 mil. Kč by tak mohlo být použito na investiční akce, které by život v naší obci obohatily o potřebné i „vysněné“ věci, jež obyvatelům města dlouhodobě chybí.

Hlasujícím jsme dali možnost vyplnit anketní lístek v papírové podobě nebo se účastnit hlasování elektronicky na sociální síti Facebook. V anketě pak v průběhu března hlasovalo 457 lidí.

Jednoznačným vítězem ankety se stala stavba „In line okruhu v lesoparku“, jíž dalo svůj hlas přes 30 % účastníků ankety. Na druhém místě žebříčku se 14 procenty skončila víceúčelová sportovní hala a v těsném závěsu za ní pak stavba parkovacího objektu na ulici Dětmarovické (10%).

Přibližně 22 % respondentů nedalo svůj hlas žádné z nabízených možností ankety, ale volilo položku „jiné“, kde uvedlo své představy a návrhy investovat např. do oprav chodníků a silnic v konkrétních lokalitách města, do úpravy a zvelebení hřbitova v Orlové Městě, vybudování dětských hřišť, úpravy zeleně a podobně. Návrhy obyvatel se samozřejmě také nevyhnuly velkému tématu Orlové, kterým je oprava a znovu zprovoznění objektu letní ho koupaliště.

Zatímco tato posledně zmiňovaná investice převyšuje mnohonásobně finanční možnosti města, protože provedená studie ukazuje, že oprava letního koupaliště v Orlové by stála minimálně 300 mil. Kč, což je přibližně polovina celého ročního rozpočtu naší obce, nad realizací vítěze ankety „In line dráhy“ jsme již započali pracovat…

Výbor ČSSD MO Orlová

 

Komentáře nejsou povoleny.