Komentáře

Facebook

SMO hledá cesty ke snížení cen tepla pro občany Orlové

Přinášíme vám informace jak postupuje cesta SMO snížit ceny tepla pro občany Orlové. Řešením je tzv. „Teplárna Orlová“, která bude umožňovat poskytnout odběratelům tepla takové služby a cenu tepla, aby neměli důvod hledat jiné varianty. Proto po analýze proveditelných možností vznikla studie napájení systému centralizovaného zásobování teplem Alternativními Zdroji Tepla. Tato studie, řešící původně 19 distribuovaných zdrojů tepla je nyní rozpracovávána do fáze pro možnost případné realizace záměru. Výsledné řešení je 13 zdrojů v sídlištní zástavbě umístěných v budovách současných výměníkových stanic a 2 lokální zdroje v části Orlová-Poruba.

Přikládáme tyto dokumenty:

  • Technicko ekonomickou studii (zde);
  • Rozptylovou studii (zde);
  • Technickou dokumentaci k nízkoemisním plynovým hořákům Weishaupt (zde).

Více informací k této problematice a následné informace o postupu celého řešení budou průběžně zveřejňovány na stránkách SMO.

Komentáře nejsou povoleny.