Komentáře

Facebook

Skončila se 100-denní doba hájení

Uplynula tzv. 100 denní doba hájení nové vládnoucí koalice v našem městě – Nezávislí + Změna, SPD, KSČM a VO (přesně pak od 5.11.2018 je to již 140 dnů).

Jako opoziční strana se budeme pravidelně vyjadřovat a komentovat činnost vedení našeho města.

Co hodnotíme za uplynulé období kladně a co negativně :

1) Nemocnice. Velmi kladně hodnotíme vedení města, že, stejně jako naše orlovská ČSSD, srdnatě bojuje za orlovskou nemocnici, podporuje boj odborů orlovské nemocnice za zachování její akutní lůžkové části. Zato ji patří naše ocenění a náš dík.

Boj za nemocnici byl veden dobře mediálně, z hlediska organizace protestních akcí, ale chybělo nám zejména :

1.1) že vedení města nedokázalo jednat o zachování lůžkové části naší nemocnice se zdravotními pojišťovnami, zejména pak s VZP, RBP, ČPZP, které jsou pro zachování plnohodnotné zdrav. péče v orlovské nemocnici klíčové. Kraj s pojišťovnami jednal. Údajně se vedení města k těmto jednáním chystá. Ale to už je „s křížkem po funuse“. Pasivita města v této oblasti je pro nás nepochopitelná.

1.2) že vedení města nezískalo pro naši nemocnici podporu sousedních spádových obcí – Rychvaldu (cca 7.300 obyvatel), Petřvaldu (7.100), Dolní Lutyně (5.200), Dětmarovic (4.200), Doubravy (1.200), celkem cca 25.000 lidí. Podpora vedení a občanů těchto okolních obcí chyběla. Orlová tak zůstala ve svém boji osamocena.

1.3) že vedení města nedokázalo komunikovat s politickými kluby krajských zastupitelů ANO, ODS a KDU-ČSL, aby se je aspoň pokusilo získat na naši stranu. Např. před jednáním krajského zastupitelstva měl být všem zastupitelům zaslán jménem Města Orlová odborně zpracovaný materiál, kdy dopis komise pro zdravotnictví sepsaný Doc.MUDr. Bohuslavem Chwajolem, CSc ze dne 5.3.2019 měl být přílohou a nikoliv jediným materiálem zaslaným kraj. zastupitelům, který by vyvrátil navrhovanou variantu řešení tzv. optimalizace zdravotnictví v MSK, např. v klíčové otázce tzv. výhod a nevýhod jednotlivých variant řešení, které byly zpracovány krajem zjevně tendenčně a samozřejmě v neprospěch orlovské nemocnice. Rovněž „štábní kultura“ zásadních dopisů vedení města adresovaná hejtmanovi prof. ing. Ivo Vondrákovi, CSc z 13.2 a 13.3.2019 není odpovídající závažnosti řešení problému zachování akutní lůžkové části naší nemocnice v Orlové. O proorlovském postoji 14-ti sociálně demokratických krajských zastupitelů viz článek na téma nemocnice „Černý den nemocnice v Orlové“.

2) Schodiště u pošty. Kladně hodnotíme vedení města, že postavilo schodiště u pošty, které umožnilo snadnější přístup lidem na poštu ve směru od obchodního střediska Albert. Nicméně jeho cena Kč 250.000,- je zjevně předražená.

3) Hasičský vůz. Kladně hodnotíme vedení města, že zakoupilo pro orlovské dobrovolné hasiče hasičský vůz. Ale tento 31 let starý ojetý hasičský vůz byl zakoupen zase za téměř dvojnásobnou (!) cenu, a to Kč 842.000,-, než jaká byla stanovena znaleckým posudkem, který stanovil cenu jen na Kč 445.000,- ! A to je zarážející fakt. Naši orlovští dobrovolní hasiči mohli mít za vynaložené peníze města téměř dvakrát hodnotnější hasičský vůz, než jaký jim byl hlasy vládnoucí koalice pořízen.

Chceme být srozumitelnou a konstruktivní opozicí. V otázkách, na kterých se shodneme chceme spolupracovat. Tam, kde se neshodneme, budeme prostě opoziční stranou a budeme žádat pro naše občany lepší řešení.

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !  

Komentáře nejsou povoleny.