Komentáře

Facebook

Rozšířený volební program ČSSD Orlová

Postupně zde budeme zveřejňovat jednotlivé témata volebního programu ČSSD Orlová, kde pro zobrazení celého obsahu (ve formátu „pdf“) stačí kliknout na dané téma.

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Znak_orlovaV oblasti veřejné správy chceme v příštím volebním období pokračovat v přístupu, který lze charakterizovat slovy: hospodárnost – účelnost – transparentnost

Více zde …

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ekologie Intenzivnější péči o městskou zeleň, odstraňování starých ekologických zátěží (koksovna Lazy), aktualizovat Akční plán pro zlepšení ovzduší …

Více zde …

 

 

DOPRAVA

autobusBudeme pokračovat v další realizaci parkovacích stání, udržení současného rozsahu městské hromadné dopravy a integrovaného dopravního systému …

Více zde …

 

 

BEZPEČNOST

Logo MPPrioritou sociální demokracie v našem městě je bezpečnost, kterou upřednostňujeme před ostatními oblastmi našeho volebního programu. Východisko nalézáme v Maslowově pyramidě potřeb …

Více zde …

Komentáře nejsou povoleny.