Komentáře

Facebook

Pozvánka na schůzi MO – 9.1.2015

Zveme Vás na výroční členskou schůzi MO ČSSD Orlová, která se bude konat v Hotelu Sport v pátek 9. ledna v 17,00 hod.

Program :

  • Zahájení
  • Schválení zápisu z listopadové schůze
  • Zpráva z OVV a OKK ČSSD
  • Zpráva o jednání rady města
  • Výroční zpráva za r. 2014 a její schválení po diskuzi
  • Ustavení volební komise
  • Volba předsedy MO
  • Volba výboru MO
  • Večeře
  • Volná diskuze

Za výbor ČSSD Jaromír Kuča, předseda

Komentáře nejsou povoleny.