Komentáře

Facebook

Pozvánka na schůzi MO – 21.9.2015

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Vás srdečně zvu na pravidelnou členskou schůzi MO ČSSD, která se uskuteční v pondělí dne 21.9.2015 od 17:30 v DKMO.

Program schůze:

  1. Zahájení a kontrola plnění úkolů
  2. Zpráva z OVV a OKK
  3. Informace z RM
  4. Informace ze ZM
  5. Informace vedení města
  6. Vyhodnocení akcí „Bramborfest“ a „Pochod po Orlové“
  7. Přijetí nových členů do MO ČSSD
  8. Volby na OK a do krajských orgánů
  9. Diskuse a různé

S přáním hezkého dne.

Kamil Paloncy, předseda

Komentáře nejsou povoleny.