Komentáře

Facebook

Pozvánka na schůzi MO – 19.2.2018

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  dne 19. 2. 2018 od 17:30 hodin v DKMO v  Orlové.

Program:

  1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
  2. Informace ze sjezdu ČSSD
  3. Zprávy z  OVV, KVV a KKK
  4. Informace starosty o činnosti ve městě
  5. Informace z RM a ZM
  6. Přijetí nových členů
  7. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Komentáře nejsou povoleny.