Komentáře

Facebook

Pozvánka na schůzi MO – 17.6.2013

Zveme všechny členy ČSSD a zájemce o vstup do strany na členskou schůzi, která se koná dne 17. června 2013 v Domě kultury – 17,15 hod. s následujícím programem :

 

1. Zahájení

2. Schválení, případně doplnění programu

3. Schválení zápisu z minulé členské schůze

4. Zpráva z OVV, rady města , OKK a výborových schůzí

5. Bezpečnostní situace ve městě

6. Organizace a průběh „Bramborfestu,“ který se uskuteční 13. 7. 2013 na Zimním stadiónu

7. Zastupitelstvo 19.6.2013

8. Různé

9. Diskuze

 

Poznámka: Podle nových platných Stanov  se stává členem ČSSD ten, kdo je přijat členskou schůzí a uhradí členský příspěvek (důchodci a studující 100,- Kč, ostatní 300,- Kč). Pokud ještě někdo tak neučinil, musí provést splnění podmínek na červnové schůzi. Totéž se týká nadstandardních příspěvků.

Výbor MO ČSSD Orlová

Komentáře nejsou povoleny.