Komentáře

Facebook

Pozvánka na schůzi MO – 16.4.2018

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na pravidelnou členskou schůzi, která se uskuteční  v pondělí dne 16. 4. 2018 od 17:30 hodin v DKMO v  Orlové.

Program:

  1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
  2. Volba leadera pro komunální volby 2018
  3. Schvalování kandidátní listiny pro komunální volby 2018
  4. Zprávy z  OVV, KVV a KKK
  5. Informace starosty o činnosti ve městě
  6. Informace z RM a ZM
  7. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Komentáře nejsou povoleny.