Komentáře

Facebook

Pozvánka na schůzi MO – 11.12.2017

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na členskou schůzi, která se uskuteční  dne 11. 12. 2017 od 17:30 hodin v DKMO Orlová.

Program:

  1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
  2. Volby delegátů na OK, KK, sjezd ČSSD
  3. Zprávy z OVV, KVV a OKK
  4. Informace starosty o činnosti ve městě
  5. Informace z RM
  6. Informace ze ZM
  7. Přijetí nových členů
  8. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Komentáře nejsou povoleny.