Komentáře

Facebook

Parkování

ParkováníO tom, že v našich městech scházejí parkoviště, nikdo nepochybuje. Nejinak jsme na tom i v Orlové,  kde nárůst osobních automobilů je od r. 1990 doslova obrovský.  Prim hraje V. etapa vybudovaná v 80. letech, kdy výstavba byla podřízena snaze minimalizovat zastavěné území. Důsledkem je absolutní vytíženost stávající parkovacích míst, takže majitelé aut parkují i na chodnících, zelených i ostatních plochách, čímž  je ztížen příjezd vozidel záchranné služby i hasičů. Stávající situace je neudržitelná a v podstatě se stala tikající bombou, která může kdykoli vybuchnout.

Na zmíněnou skutečnost několikrát upozornila  i pracovní skupina pro strategický rozvoj, které   se několikrát zmíněnou situací zabývala.  Proto bylo radou firmě LEGOLA CZECH, s.r.o. zadáno zpracování studie, jež  tuto problematiku posoudila a navrhla adekvátní řešení. Na květnovém zasedání rady byla předložena Analýza realizovatelnosti parkovacího a garážovacího objektu na ul. Dětmarovická s  8 variantami řešení. Nakonec byla přijata realizace formou developmentnu, která nepočítá s finanční účastí města a navíc nabízí rychlou a snadnou realizaci ještě v průběhu roku 2014. V případě úspěchu lze podobný záměr uplatnit i u ostatních projektů. Jsem si vědom, že ani realizace parkovacího projektu nevyřeší všechny dopravní problémy v dané lokalitě, ale rozhodně se jedná o krok správným směrem, za kterým musí zcela zákonitě následovat další.

Jaromír Kuča

Komentáře nejsou povoleny.