Komentáře

 • Jana Klčová o Senioři: “I vy, mladí, progresivní, rádoby jste změnili úplně všechno, jednou budete staří! Volte jistotu a bezpečnost! Volte lidi se srdcem…Zář 20, 18:40
 • Tamara o Volnočasové aktivity: “V Orlové je plno zeleně a míst k relaxu. Hřiště v lesoparku se fakt povedly. Nevím, na co nespokojení lidi…Zář 6, 06:54
 • Jana Klčová o Volnočasové aktivity: “Vše to, co jste dokázali pro volnočasové aktivity v době, kdy jste „byli u kormidla“ se nepovedlo žádnému jinému vedení…Zář 5, 20:02
 • Dagmar.Horváthová o Parkování: “Problém činí i parkování velkých SUV vozů, kdy v úzkém výjezdu dá přednost velký vůz malému, anebo naopak? Možná i…Zář 3, 06:37
 • Jana Klčová o Parkování: “Chlapci, v Orlové je spousta úkolů, které by se měly řešit. Ovšem PARKOVÁNÍ – to je priorita číslo 1! Podzemní…Zář 2, 22:20

Facebook

Den dětí

Členové místní organizace se připojují s gratulací k dnešnímu svátku dětí a zároveň přejeme všem rodičům, ať jim jejich děti dělají jen samou radost. 

Setkání s Michalem Šmardou

V úterý dne 24. 5. 2022 jsme se v Pizzerii Fontána v Ostravě měli možnost setkat a nezávazně diskutovat s naším předsedou ČSSD Michalem Šmardou.

Diskuse se týkala budoucnosti ČSSD, jejího dalšího směřování, řešení finančních problémů a mnoha dalších témat na celostátní i komunální úrovni.

Z diskuze jsme měli dobrý pocit. Věříme, že se naše strana vydala správným směrem a naplní se heslo „ Nový začátek“.

Jsme strana s velmi bohatou historii. Byla by obrovská škoda, kdybychom nedokázali zmobilizovat síly a opět dostat ČSSD na místo, kde historicky patřila a patří

Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová ze 16.5.2022

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Pozvánka na schůzi MO – 16.5.2022

Milé přítelkyně, přátelé.
 
Jménem místního předsednictva MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na členskou schůzi, která se uskuteční v pondělí dne 16. 5. 2022 od 17:30 hodin v DKMO v Orlové.
 
Program:
 • Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 • Zprávy z OP
 • Informace o činnosti výboru MO
 • Volba leadera pro komunální volby 2022
 • Příprava komunálních voleb 2022
 • Diskuse a různé
S pozdravem
 

Kamil Paloncy

Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová z 25.4.2022

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Pozvánka na schůzi MO – 25.4.2022

Milé přítelkyně, přátelé.
 
Jménem místního předsednictva MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na členskou schůzi, která se uskuteční v pondělí dne 25. 4. 2022 od 17:30 hodin v DKMO v Orlové.
 
Program:
 • Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 • Informace ze ZM
 • Zprávy z OP
 • Příprava komunálních voleb 2022
 • Diskuse a různé
S pozdravem

Kamil Paloncy

Veselé velikonoce

Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová z 21.3.2022

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Informace z 23. ZM v Orlové

Dne 21. 2. 2022 se konalo 23. ZM, které se konalo poprvé v nově zrekonstruovaném sále.

K nákladům na rekonstrukci, jeho celkovém využití a užitečnosti se vyjádříme později v samostatném článku.

Program ZM naleznete na tomto odkazu:

https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/zastupitelstvo/materialy-k-projednani/38923-materialy-pro-23-zasedani-zm-konane-dne-21-02-2022.html

Nás zaujalo několik projednávaných bodů a výsledky hlasování.

 1. Bod 2. 4. Záměr – prodej pozemků u ul. Sadová a ul. Gagarinova v Orlové – Porubě.

Tento materiál se týkal záměru prodat celkem 19 lukrativních pozemků společnosti “ Domácí péče SOS, spol. s r.o.“ se záměrem vybudovat objekt sociálních služeb, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením a základnu domácí péče. Plánovaná kapacita zařízení je 164 lůžek, 84 zaměstnanců ubytovací části a 20 zaměstnanců ve stravovací části.

Město tento materiál předložilo již poněkolikáté a vždy ZM nepřijalo k danému bodu usnesení.

ČSSD Orlová tento prodej nepodpořila, protože současným trendem již není budovat velká zařízení pro mnoho klientů, ale spíše budovat zařízení s menší kapacitou.  Navíc na taková zařízení bývají poskytovány dotace EU. Také se domníváme, že tyto pozemky se dají účelněji využít pro výstavbu rodinných domů, vytvořit podmínky pro bydlení mladých rodin a přispět tak rozvoji Orlové.

 1. Bod 2. 6. Záměr – prodej části pozemku parc. č. 3936/237 u čp. 1309 v k. ú. Horní – Lutyně.

Tento materiál  se podobně jako materiál 2. 4. Týkal záměru prodeje části pozemku parc. č. 3936/237 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m2 k. ú. Horní Lutyně společnosti KONOKO GLOBAL s.r.o. se sídlem na ul. Březová 39, 735 14 Orlová-Poruba, IČO: 06879560 za účelem vybudování parkovacích míst u budovy čp. 1309 v Orlové-Lutyni v soukromém vlastnictví.

K tomuto materiálu opět nebylo přijato žádné usnesení. V praxi to znamená, že se nenašla většina, která by hlasovala pro záměr prodeje, ale ani většina, která by byla proti tomuto záměru. Pokud Vám to připadá stejně nelogické jako nám, tak se podívejte na výsledky hlasování, kdy někteří zastupitelé nebyli ani pro a ani proti.

Hlasování najdete zde:

https://www.mesto-orlova.cz/soubory_clanek/38970_2.pdf

Zástupci ČSSD hlasovali pro prodej. Vznikla by tím sice placená, ale nová parkovací místa pro naše spoluobčany. Těch je v Orlové absolutní nedostatek a bude naší prioritou tuto situaci řešit.

 1. Bod 2. 10. Informace o průběhu realizace investiční akce „Humanizace a revitalizace centra Orlové – Lutyně“.

Zde byli zastupitelé informováni o prodloužení realizace o dalších 41 dnů. Pokud by již nedošlo k dalšímu zpoždění, tak v nejlepším případě by mohlo dojít k otevření náměstí během letních prázdnin.

 1. Bod 2. 11. Participativní rozpočet pro rok 2022.

Stejně jako v předchozím roce byly ZM schváleny finanční prostředky na participativní rozpočet. Pro rok 2022 byl tento rozpočet navýšen o 200 000 Kč na neinvestiční projekty. Celková částka, o které budou rozhodovat samotní občané je 1 200 000 Kč. Ve srovnání s celkovým rozpočtem města přibližně půl miliardy korun je to částka sice zanedbatelná, ale alespoň pocitově mohou mít někteří občané dojem, že se podílejí na chodu a směřování města. Ve skutečnosti o tom, jakým způsobem bude nakládáno s veřejnými financemi,  rozhodují občané u komunálních voleb. Proto neváhejte a a až budou komunální volby v roce 2022, tak si toto uvědomte, a jděte volit.

Další body již kontroverzní nebyly a našla se většina zastupitelů, která dané body schválila.

Usnesení ZM najdete zde:

https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/zastupitelstvo/usneseni-zm/38970-vypis-usneseni-z-23-zasedani-zastupitelstva-mesta-orlova.html

Pozvánka na schůzi MO – 21.3.2022

Milé přítelkyně, přátelé.
 
Jménem místního předsednictva MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na členskou schůzi, která se uskuteční dne 21. 3. 2022 od 17:30 hodin v DKMO v Orlové.
 
Program:
 • Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
 • Informace ze ZM
 • Zprávy z OP
 • Příprava komunálních voleb 2022
 • Diskuse a různé
 
S pozdravem

Kamil Paloncy