Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová ze dne 21. 10. 2019

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Pozvánka na schůzi MO – 21.10.2019

Milé přítelkyně, přátelé.

Jménem výboru MO ČSSD Orlová bych Vás chtěl pozvat na mimořádnou členskou schůzi, která se uskuteční  v pondělí dne 21.10.2019 od 17:30 hodin v DKMO v Orlové.

Program:

  1. Zahájení a kontrola plnění usnesení a úkolů
  2. Zprávy ze stranických orgánů
  3. Informace ze ZM
  4. Přijetí nového člena
  5. Volby do stranických orgánů a na OK
  6. Diskuse a různé

S pozdravem

Kamil Paloncy

Vesna – nepochopitelné selhání

Na domově Vesna, příspěvkové organizaci Města Orlová, který má zajistit péči o naše staré a nemocné spoluobčany, došlo v uplynulých měsících ke stěží pochopitelnému selhání vedení Vesny, kdy tato po řadu měsíců nezákonně srážela mnoha svým klientům z jejich účtů platby za služby, které jim nebyly Domovem Vesna poskytovány. Mělo by se jednat o částky v řádu statisíců korun. Případ se provalil až po pravomocném rozhodnutí soudu, který byl nucen vyvolat jeden z rodinných příslušníků dlouhodobě „okrádané“, již zemřelé klientky Vesny. Až do té doby odmítalo vedení Vesny, potažmo vedení města věc řešit. A dosud obě jmenovaná vedení přešlapují na místě a neví si rady, co s nastalou situací.

Takže napovídáme :

1) Je třeba neprodleně se písemně a nejlépe zároveň i osobně omluvit všem postiženým (podvedeným).

2) Je nutno neprodleně všem postiženým vrátit jejich neprávem sražené peníze zpět na jejich účty.

3) Je třeba vyvodit postihy podle zákoníku práce vůči všem odpovědným osobám. Vůči bývalé ředitelce, která na svou funkci po vydaném soudním rozhodnutí rezignovala a již není v prac. poměru k Domovu Vesna, je alespoň třeba žádat vrácení odměn, které jí byly krátce před její rezignací vyplaceny za mimořádně vynikající pracovní výsledky (naše rada města jaksi přehlédla, že tyto skutečně byly mimořádné, ale jaksi jiným směrem).

A to vše již mělo být dávno uskutečněno.

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů.

Glosa : Bude v Orlové karneval jak v Riu a koncert Madonny ?

V posledních ON č. 18 na titulní straně bouřlivě slaví vedení města – starosta Chlubna, místostarostové Koláček a Kubalová, tajemník a další  představitelé města ve společnosti dětí dokončení několika schodů, tzv. pobytových víceúčelových schodů (šest z pohledu zprava od rest. Morava a deset zleva od rest. Morava).

Uvádíme, že stavba těchto schodů byla zhotovena za částku 3 milióny korun českých a jejich stavba trvala několik měsíců.

Radost nad dokončením této ministavby, mimochodem naplánované ještě zminulého vedení města, je dojemná.

Bude-li dokončeno naše náměstí za této vládní garnitury, a to by se mělo stát podle plánu do konce roku 2021, bude se jednat o investici cca Kč 300 mil., tj. investici 100 x větší než jmenované schody, pak předpokládáme, že vedení města uspořádá v Orlové pro občany aspoň několikadenní karneval jak v božském Riu a koncert na novém náměstí třeba Madonny k tomu ! A všichni v naší republice budou vědět, jak se v Orlové umíme bavit. Tak se těšme !

https://www.facebook.com/watch/?v=530299644380405

Kondolence

MO ČSSD se připojuje s upřímnou soustrastí nad úmrtím našeho nejpopulárnějšího pěvce všech dob mistra pana Karla Gotta.

Rovněž se připojujeme s upřímnou soustrastí a vzdáváme hold herečce a statečné bojovnici za svobodu a lidská práva paní Vlastě Chramostové.

Vzpomínáme v těchto dnech též nedožitých 90. narozenin skvělého herce a baviče Vladimíra Menšíka.

Čest jejich památce.

 Závažné pochybení v Domově Vesna

V Domově Vesna došlo k velice závažnému pochybení, které postihlo 19 jejich imobilních a bezmocných klientů. Vzhledem k tomu, že vedení města doposud nezareagovalo způsobem, který by si tato událost zasloužila, rozhodl jsem se dne 1.10.2019 napsat Radě města Orlové otevřený dopis včetně požadavku na jeho zveřejnění. Uvedený dopis jsem zaslal mj. i Domovu Vesna vč. požadavku na zveřejnění, neboť jde o událost z jejího prostředí. Domov Vesna tento dopis zveřejnil na svých stránkách dne 3.10.2019 po dobu pouze jednoho dne! Na můj dotaz, proč tak krátkou dobu mi paní nová ředitelka odpověděla, cituji: „…Zároveň musím konstatovat, že žádný předpis neukládá, délku zveřejnění.“  Má pravdu. Nemusela jej zveřejnit vůbec, ale také jej mohla zveřejnit se svým případným stanoviskem či vyjádřením jmenovaných osob. Obávám se, že tímto Domov Vesna promarnil dobrou příležitost, jak se se ctí vyrovnat s pochybením minulé ředitelky a přispět tak ke znovunabytí své dobré pověsti a důvěry. Pro ty, kteří si nestihli uvedený otevřený dopis na webu Domova Vesna přečíst, je uveden zde.

Děkuji.

Ing. Jaroslav Mazurek

Vedení města rozhodlo o omezení parkování v centru

Vedení města (Nezávislí, KSČM, Změna, Volím Orlovou a nezařazení-býv. SPD) rozhodlo o podstatném omezení možnosti parkování na parkovišti v centru města před Albertem. Nadále od 2.9.2019 bude možno zde parkovat maximálně dvě hodiny na tzv. parkovací kotouč. Proč se tak stalo, zůstalo před občany města utajeno. Cit. rozhodnutí nemá žádné odůvodnění. Každopádně bude parkování pro Orlováky v centru města omezeno, znepříjemněno. Jak už se stalo škaredým zvykem, vedení města své rozhodnutí o omezení parkování s opozicí, ani s občany nekonzultovalo. Uvolnění deseti míst k bezplatnému parkování pro občany před městským úřadem na výše uvedeném nic nezmění. Budeme žádat vysvětlení !

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů.

Chráněno: Chráněno: Zápis z členské schůze MO ČSSD Orlová ze dne 16. 9. 2019

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Glosa : Orlová jako č. 206 a bezdoplatkové zóny

V posledním čísle Orlovských novin z 30.8.2019 starosta a podobně v médiích místostarostové Koláček a Kubalová uvádějí, že poslední 206. místo v hodnocení obcí bylo Orlové uděleno neprávem (viz aktuality na webu města Orlová), že Orlová není špatné město k žití. Hned pak následuje zpráva vedení města o zřízení celkem pěti bezdoplatkových zón, tj. sociálně vyloučených oblastí, cizím slovem prostě a výstižně ghett, která se týkají podstatné části Orlové (viz webové stránky města Orlová).

Bezdoplatková zóna dle zákona může být vyhlášena jen v místě, kde existují těžko zvladatelné sociálněpatologické jevy – zvýšená kriminalita, drogy, alkoholismus, kde je „strach“ pouštět děti ven na ulici atd. Vydáním rozhodnutí, které podstatnou část Orlové prohlašuje za ghetta, je pro Orlovou ranou do týla. A to přímo od vlastního vedení města.

Korunu všemu pak dává reportáž s rozesmátými tvářemi členů vedení města z chorvatskocrikvenických pláží, které jsou vsunuty mezi výše uvedené články, kde vedení města již letos poněkolikáté „usilovně“ pracuje pro blaho našeho města.

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

V Orlové zřízena ghetta!

Vedení města vydalo opatření obecné povahy, kterým se v Orlové zřizuje hned pět sociálně vyloučených oblastí, tj. ghett, v nichž nebudou poskytovány Orlovákům soc. dávky – doplatky na bydlení. Sociálně vyloučenou oblastí, ghettem se laicky řečeno rozumí oblast, v níž je nadměrně páchána trestná činnost, přestupky, požívá se nadprůměrně alkohol a drogy atd., tedy oblast, v níž prostě není bezpečno, a zvláště ne pak pro děti.

K těmto oblastem dle stávající koalice ve vedení města patří zejména 5. etapa, Masarykova ulice, ulice Ke Studánce, Orlová – Poruba a dalšíMěsto bylo rozděleno na tzv. slušné oblasti a na ty ostatní – ghetta. Každý se může podívat, zda je obyvatelem ghetta, či ne (zde). Aby nedošlo k omylu, my nejsme principiálně proti zavedení tzv. bezdoplatkových zón. Tyto však mají být v souladu se zákonem zavedeny cíleně na konkrétní problematická místa, zejména ubytovny. Nikoliv plošně! Rozhodnutí o zřízení tzv. bezdoplatkových zón, ghett je ze strany radnice vždy krajním, mimořádným řešením sociálně patologických jevů, kdy standardní řešení neúnosné sociální situace v konkrétním místě selhaly a nejsou možná.

Opět se musíme v nadepsané souvislosti ptát, proč vládnoucí koalice zrušila K-centrum, pilíř prevence a boje proti drogám v Orlové? Jak toto neodpovědné rozhodnutí zapadá do řešení sociálněpatologických jevů ?

Zdůrazňujeme, aby nevznikla nějaká panika, že zrušení doplatků na bydlení se netýká těch Orlováků, kteří již v Orlové v dané lokalitě – nově v ghettu, již žijí. Rozhodnutí se ale týká Orlováků, kteří se stěhují v rámci města a týká se nově příchozích lidí odjinud do výše uvedených sociálně vyloučených oblastí – ghett. V praxi rozhodnutí znamená, že tito lidé nedosáhnou na soc.dávku – doplatek na bydlení. Tímto budou za prvé „neprávem“ postiženy desítky slušných, ale bohužel sociálně slabších spoluobčanů, zejména matky s dětmi, invalidé, důchodci, kteří na tuto soc. dávku např. v případě snahy o výměnu bytu za menší (např. ovdovělí důchodci, ženy-samoživitelky po rozvodu apod.), rozhodnutím města nebudou mít právo. Druhou postiženou kategorií osob, kvůli které se cit. opatření zavádí, by měly být tzv. nepřizpůsobivé osoby, které by se do Orlové chtěly přistěhovat a doplatky na bydlení zneužívat. Volné byty v Orlové však již nejsou. V praxi zřízení ghett ale též znamená další zhoršení renomé Orlové, zhoršení „ratingu“ Orlové pro účely podnikání a investic, snížení cen nemovitostí aj. a tím postihne stovky dalších slušných Orlováků.

Diskuze Orlováků ke vzniku ghett překvapivě nebyla připuštěna. Prostě o nás bez nás.

Téma nebylo projednáno ani na zastupitelstvu města. Možná, že by Orlováci návrh vedení města podpořili, ale možná taky ne. Jedná se o velmi kontroverzní rozhodnutí.

My považujeme navrhované opatření za špatné, které ve svých důsledcích poškozuje Orlovou a Orlováky. Navíc cit. opatření nebylo vydáno v souladu se zákonem.

Uvědomují si vůbec představitelé vládnoucích Nezávislých, KSČM, Změny, Volím Orlovou a býv. SPD, co vlastně způsobili? Bohužel zřízením ghett v podstatné části našeho města vedení města jen fakticky odsouhlasilo popírané hodnocení „Obce v datech“, že Orlová patří na poslední 206. místo. Pro zajímavost zmiňujeme nejznámější ghetto v ČR – Chánov v Mostu („Dycky Most“), a jedno z nejdrsnějších ghett ve střední Evropě Luník IX v KošicichJe opravdu Orlová taky taková?

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !