Komentáře

Facebook

Orlovské procházky II.

Otevírám okno svého domu. Ano, svého domu. Zní to krásně, ne? Po dvaceti letech života na orlovském sídlišti v sice hezkém, ale trochu stísněném bytě jsme se přestěhovali do domu na okraji města. Ta prostorná zahrada! Ta zeleň kolem a ten vzduch… ale ne, cosi mi nepříjemně zašimrá v nose. Zase ten puch! Už několik týdnů se stává, že se v okolí domu odněkud line nepříjemný zápach.

Ptám se sousedů – zdroj musí být nalezen a zlikvidován! Přeci si nenechám tolik vytoužený celkový dojem z „chalupnického života“ zkazit takovou banalitou. Moje pátrání sklidí plody v podobě odhalení jakéhosi potůčku, tekoucího přes pozemek mého souseda. Zarůstá plevelem a kopřivami, rostliny padají do vody a tlí, z bahna trčí ocas mrtvého hlodavce, všechno začíná po dlouhé době neudržování zapáchat.

Obcházím sousedy s výzvou, aby přidali ruku k dílu, abychom společnými silami stružku vyčistili. Se zlou se však potážu! Vesměs slyším, že: … stružka je na parcele souseda, proto by ji měl čistit on, že jsou staří a bolí je v zádech, že ji čistili před několika lety a nyní je řada na někom jiném, že to má udělat město apod. Také jsme jako rodina získali nálepku „to jsou ti noví“, kteří ještě nevědí, jak to tu chodí a kteří jsou zbytečně moc aktivní. Odhaluji také vzájemné averze mezi sousedy, pramenící mnohdy z historických rozepří ještě z dob jejich prarodičů a neochotu se domluvit.

Půjčujeme si tedy s manželem od tchána křovinořez, bereme do ruky hrábě a lopatu a za dvě tři hodinky je potůček čistý. Z čela se mi řine pot a když narovnám záda, vidím v oknech okolních domů sousedy, jak na nás pokukují s tichou otázkou: Kdy že to ty „nové“ přejde?

Vynaloženého úsilí nelituji, ale v průběhu práce jsem si uvědomila, co může s takovýmto přístupem obyvatel naše město potkat.

Jako radní města dostávám mj. průběžně informace o připravovaném projektu odkanalizování okrajových částí města, který bude vyžadovat kromě několika stovek milionů korun, ohromného úsilí vedení i zaměstnanců města také stoprocentní součinnost projektem dotčených obyvatel. A to součinnost nejen s městem, ale mezi sebou navzájem. A jako občan Orlové jsem zase při svém pátrání po zdroji zápachu v okolí našeho domu zjistila, jak obrovsky obtížné bude lidi přesvědčit, aby se na vybudované páteřní sítě kanalizace připojili, aby se dohodli vzájemně mezi sousedy o výpomoci, ústupcích, o vedení přípojek přes cizí zahrady, aby měli vůli k financování těchto připojení a podobně.

Jinak totiž hrozí, pokud se lidé na páteřní kanalizační řad nepřipojí, a to navíc včas, že bude muset město obrovskou dotaci v řádech stovek milionů korun poskytovateli vracet.

Jen doufám, že v okrajových částech Orlové, kterých se projekt odkanalizování dotkne, bydlí jenom ti „noví, kterým o to jde a kteří jsou zbytečně moc aktivní“…

FAKTA:

  • Město Orlová pracuje na projektu odkanalizování okrajových částí města Orlová od února 2009
  • celkový rozpočet projektu činí 363 mil. Kč; z toho dotace z Operačního programu životního prostředí je 172, 8mil. Kč; všechny prostředky tohoto dotačního období musí být vyčerpány do 06/2015
  • projekt je spolufinancován ze zdrojů města Orlová, ze zdrojů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
  • předpokládaná doba realizace stavby je 30 měsíců
  • v rámci projektu mají být odkanalizovány lokality B, F, G, pro které byly v době vyhlášení výzvy na financování vyřízeny souhlasy všech vlastníků pozemků a pro které bylo vydáno územní rozhodnutí (tzn. lokality Zátiší, Lazy a U nemocnice)
  • celková délka kanalizačních řadů a odbočení činí 24,48 km
  • celkový počet odkanalizovaných osob bude 2 100 ekvivalentních obyvatel
  • město Orlová má v současné době zpracovanou projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, má vydané pravomocné stavební povolení a odsouhlasenou zadávací dokumentaci na Státním fondu životního prostředí. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na správce stavby
  • za jednoznačně největší riziko lze považovat nenapojení se občanů na kanalizaci. Dle pravidel programu musí být jednotliví vlastníci napojeni do 3 měsíců od ukončení stavby. Při nedosažení stoprocentního napojení nemovitostí může být po městě požadováno navrácení dotace.

Ing. Marcela Trojáková
Členka rady města Orlová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..