Komentáře

Facebook

Orlovské procházky II.

Otevírám okno svého domu. Ano, svého domu. Zní to krásně, ne? Po dvaceti letech života na orlovském sídlišti v sice hezkém, ale trochu stísněném bytě jsme se přestěhovali do domu na okraji města. Ta prostorná zahrada! Ta zeleň kolem a ten vzduch… ale ne, cosi mi nepříjemně zašimrá v nose. Zase ten puch! Už několik týdnů se stává, že se v okolí domu odněkud line nepříjemný zápach.

Ptám se sousedů – zdroj musí být nalezen a zlikvidován! Přeci si nenechám tolik vytoužený celkový dojem z „chalupnického života“ zkazit takovou banalitou. Moje pátrání sklidí plody v podobě odhalení jakéhosi potůčku, tekoucího přes pozemek mého souseda. Zarůstá plevelem a kopřivami, rostliny padají do vody a tlí, z bahna trčí ocas mrtvého hlodavce, všechno začíná po dlouhé době neudržování zapáchat.

Obcházím sousedy s výzvou, aby přidali ruku k dílu, abychom společnými silami stružku vyčistili. Se zlou se však potážu! Vesměs slyším, že: … stružka je na parcele souseda, proto by ji měl čistit on, že jsou staří a bolí je v zádech, že ji čistili před několika lety a nyní je řada na někom jiném, že to má udělat město apod. Také jsme jako rodina získali nálepku „to jsou ti noví“, kteří ještě nevědí, jak to tu chodí a kteří jsou zbytečně moc aktivní. Odhaluji také vzájemné averze mezi sousedy, pramenící mnohdy z historických rozepří ještě z dob jejich prarodičů a neochotu se domluvit.

Půjčujeme si tedy s manželem od tchána křovinořez, bereme do ruky hrábě a lopatu a za dvě tři hodinky je potůček čistý. Z čela se mi řine pot a když narovnám záda, vidím v oknech okolních domů sousedy, jak na nás pokukují s tichou otázkou: Kdy že to ty „nové“ přejde?

Vynaloženého úsilí nelituji, ale v průběhu práce jsem si uvědomila, co může s takovýmto přístupem obyvatel naše město potkat.

Jako radní města dostávám mj. průběžně informace o připravovaném projektu odkanalizování okrajových částí města, který bude vyžadovat kromě několika stovek milionů korun, ohromného úsilí vedení i zaměstnanců města také stoprocentní součinnost projektem dotčených obyvatel. A to součinnost nejen s městem, ale mezi sebou navzájem. A jako občan Orlové jsem zase při svém pátrání po zdroji zápachu v okolí našeho domu zjistila, jak obrovsky obtížné bude lidi přesvědčit, aby se na vybudované páteřní sítě kanalizace připojili, aby se dohodli vzájemně mezi sousedy o výpomoci, ústupcích, o vedení přípojek přes cizí zahrady, aby měli vůli k financování těchto připojení a podobně.

Jinak totiž hrozí, pokud se lidé na páteřní kanalizační řad nepřipojí, a to navíc včas, že bude muset město obrovskou dotaci v řádech stovek milionů korun poskytovateli vracet.

Jen doufám, že v okrajových částech Orlové, kterých se projekt odkanalizování dotkne, bydlí jenom ti „noví, kterým o to jde a kteří jsou zbytečně moc aktivní“…

FAKTA:

  • Město Orlová pracuje na projektu odkanalizování okrajových částí města Orlová od února 2009
  • celkový rozpočet projektu činí 363 mil. Kč; z toho dotace z Operačního programu životního prostředí je 172, 8mil. Kč; všechny prostředky tohoto dotačního období musí být vyčerpány do 06/2015
  • projekt je spolufinancován ze zdrojů města Orlová, ze zdrojů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
  • předpokládaná doba realizace stavby je 30 měsíců
  • v rámci projektu mají být odkanalizovány lokality B, F, G, pro které byly v době vyhlášení výzvy na financování vyřízeny souhlasy všech vlastníků pozemků a pro které bylo vydáno územní rozhodnutí (tzn. lokality Zátiší, Lazy a U nemocnice)
  • celková délka kanalizačních řadů a odbočení činí 24,48 km
  • celkový počet odkanalizovaných osob bude 2 100 ekvivalentních obyvatel
  • město Orlová má v současné době zpracovanou projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, má vydané pravomocné stavební povolení a odsouhlasenou zadávací dokumentaci na Státním fondu životního prostředí. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na správce stavby
  • za jednoznačně největší riziko lze považovat nenapojení se občanů na kanalizaci. Dle pravidel programu musí být jednotliví vlastníci napojeni do 3 měsíců od ukončení stavby. Při nedosažení stoprocentního napojení nemovitostí může být po městě požadováno navrácení dotace.

Ing. Marcela Trojáková
Členka rady města Orlová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..