Komentáře

Facebook

Ledy se hnuly – na stavbě se opět pracuje!

Radním z řad ČSSD Orlová už došla trpělivost s bezradností úředníků rozuzlit patovou situaci, která vznikla kolem výstavby náměstí. Už od března požadovali, aby se najala nezávislá právní kancelář se zkušenostmi s řešením podobných situací. Dále znaleckou kancelář, která má vypracovat znalecký posudek, jenž by objasnil objektivní příčiny zpoždění stavby. Toto úsilí vedlo ke svolání mimořádného zasedání zastupitelstva na den 16.7.2018, kde se mimo jiné podařilo prosadit kroky, kterými se odblokovala situace a otevřela se možnost znovuobnovení prací na stavbě.

Prioritou bylo zajistit bezpečnost rozestavěných částí, tak aby nedošlo k poškození či znehodnocení již hotového díla. Dále bylo důležité vyřešit situaci, která občanům Orlové asi nejvíce ztrpčuje život.

Proto došlo k dohodě o dodělání (obnovu) zastávky u Pošty, zprůchodnění chodníku mezi zastávkou a Poštou podél Masarykovy třídy, alespoň provizorně formou položení panelů, vybudování schodiště na poštu ze strany Masarykovy třídy, dostavbu parkoviště před budovou MěÚ na ul. Osvobození a zajištění rozestavěné stavby.

Od 19.7.2018 na pravidelných kontrolních dnech (jednou týdně) kontrolují zástupci zhotovitele, stavebního dozoru, technického dozoru, projektanta, zástupci města (úředníci) a za radu města Bc. Martin Klčo, MBA, který je rozhodnutý prosadit konstruktivní řešení celé této situace tak, aby dle harmonogramu byly dokončené všechny práce, jichž se dohoda týká do konce listopadu 2018.

V pondělí 13. 8. proběhne další kontrolní den za účasti zástupců z Ministerstva financí, kde se budou projednávat podmínky ukončení smlouvy se stávajícím zhotovitelem dohodou.

O dalším vývoji vás budeme včas informovat.

MO ČSSD Orlová

Komentáře nejsou povoleny.