Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
  • Nejsou dostupné žádné poslední komentáře.

 

Facebook MO ČSSD Orlová

Vedení města rozhodlo o omezení parkování v centru.

Vedení města (Nezávislí, KSČM, Změna, Volím Orlovou a nezařazení-býv. SPD) rozhodlo o podstatném omezení možnosti parkování na parkovišti v centru města před Albertem.

Celý článek si můžete přečíst na našich webových stránkách: http://www.cssd-orlova.cz/vedeni-mesta-rozhodlo-o-omezeni-parkovani-v-centru/

Facebook photo

Glosa : Orlová jako č. 206 a bezdoplatkové zóny

V posledním čísle Orlovských novin z 30.8.2019 starosta a podobně v médiích místostarostové Koláček a Kubalová uvádějí, že poslední 206. místo v hodnocení obcí bylo Orlové uděleno neprávem.

Celý článek si můžete přečíst na našich webových stránkách: http://www.cssd-orlova.cz/glosa-orlova-jako-c-206-a-bezdoplatkove-zony/

Facebook photo

V Orlové zřízena ghetta!

Vedení města vydalo opatření obecné povahy, kterým se v Orlové zřizuje hned pět sociálně vyloučených oblastí, tj. ghett, v nichž nebudou poskytovány Orlovákům soc. dávky – doplatky na bydlení. Sociálně vyloučenou oblastí, ghettem se laicky řečeno rozumí oblast, v níž je nadměrně páchána trestná činnost, přestupky, požívá se nadprůměrně alkohol a drogy atd., tedy oblast, v níž prostě není bezpečno, a zvláště ne pak pro děti.

Celý článek najdete na našich webových stránkách:http://www.cssd-orlova.cz/v-orlove-zrizena-ghetta/

Zpráva z mimořádného zastupitelstva města Orlová.

Mimořádné jednání ZMO proběhlo dne 18.7.2019. Na programu jednání byly dva body :

1) Komunální odpad
2) Smluvní pokuta pro „zhotovitele“ náměstí

Celý článek k tomuto tématu najdete na našich webových stránkách: http://www.cssd-orlova.cz/zprava-z-mimoradneho-zastupitelstva-mesta-orlova/

Facebook photo

Facebook photo

Zmatek ve členství politických stran a hnutí ve vládnoucí koalici v Orlové

Na oficiálních webových stránkách našeho města Orlová je uvedena politická příslušnost u Miroslava Chlubny, Kateřiny Plintové a Václava Kafky (všichni pol. přísl. Nezávislí) a u Petra Stuchlíka a Ondřeje Kaweckého (oba pol. přísl. Změna pro lidi) pol. příslušnost Koalice Nezávislí a Změna pro lidi. Žádná taková politická strana či hnutí s tímto názvem však neexistuje, není v rejstříku na ministerstvu vnitra zapsána. Existují dva subjekty samostatně -Nezávislí a samostatně Změna pro lidi. Nikdo nemůže být příslušníkem zároveň dvou pol. stran či hnutí souběžně. Nelze zaměňovat koaliční spolupráci s pol. příslušností.Lumír Firla je nestraník, přesto je u jeho jména uvedeno, že je politickým příslušníkem Nezávislých a Změny pro lidi.U zastupitelů Pavla Dendise, Vladimíra Elíze, Romana Owczarcyho a Luboslava Vršanského je uvedena pol. příslušnost SPD. Nám je však známo, že po rozkolu v SPD, kdy byla zrušena jejich moravskoslezská organizace, jmenovaní zastupitelé již členy SPD nejsou. Zda jsou již členy, popř. někteří z nich, nějakého jiné pol. uskupení, či jsou nestraníky, zatím nevíme. Každopádně stávající údaje na stránkách města o pol. příslušnosti jmenovaných nejsou správné.

Někomu se může zdát výše uvedené jako marginálie. Nicméně dle našeho názoru by u zastupitelů města jako členů nejvyššího orgánu našeho města mělo být jasně uvedeno, zájmy které strany či hnutí jmenovaní lidé zastupují, či se jedná o nestraníky. Těch chyb je ale příliš mnoho.

Starosta, dva místostarostové a tajemník úřadu a jejich kompetence dle oficiálních stránek města.

Z oficiálních webových stránek Města Orlová se dozvíme, že
1) starosta Mgr. Miroslav Chlubna má na starosti interní audit a více už nic
2) 1. místostarosta Miroslav Koláček nemá ve své kompetenci nic.
3) 2. místostarostka Bc. Naděžda Kubalová rovněž nemá ve své kompetenci žádnou činnost, jinými slovy prostě rovněž nic.
4) tajemník ing. Radomír Matušek pak má na starosti z celkem14 odborů na městském úřadu jen svou kancelář (!), oddělení informačních technologií a odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad.
Zbytek úřad se řídí sám. Možná by to bylo pro úřad tak i lepší.
Na prosincovém zastupitelstvu města však o kompetencích členů vedení města bylo rozhodnuto. Ptáme se, kdopak nese odpovědnost za správnou informovanost Orlováků na oficiálních webových stránkách města ?

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

Facebook photo

Velké poděkování zdravotníkům naší nemocnice

Dne 2.7.2019 „slavíme“ 40. výročí založení naší orlovské nemocnice v Orlové-Lutyni. Orlovská nemocnice však existovala i před rokem 1979, a to v Orlové 1 nejdříve na bývalém zámku v zámeckém parku, pak na ulici Pod lipou. Jak víme, bohužel zdravotní péče v naší nemocnici už není a nebude poskytována v rozsahu, jak jsme dosud byli v Orlové zvyklí. Ve dnech 20.-21.6.2019 v Orlové ukončila činnost interna a chirurgie, další oddělení budou postupně následovat.

Chceme na tomto místě ještě jednou poděkovat všem zdravotníkům, kteří bojovali za zachování plné zdravotní péče v naší nemocnici do poslední chvíle- MUDr. Tomáši Knyblovi, MUDr. Bohuslavu Chwajolovi, zdravotním sestrám JIP, ortopedie, interny a dalším.

Bohužel stávající politické vedení města jednání s krajem nezvládlo.

My jako orlovští sociální demokraté jsme učinili pro záchranu naší nemocnice vše, co bylo v našich silách. Všech našich 14 krajských zastupitelů podpořilo zachování orlovské nemocnice, byť tito byli z různých koutů našeho kraje, i z Karviné a z Havířova.

Co bude dále s naší nemocnicí ukáží příští dny. Zatím víme, že v nemocnici k 31.12.2019 končí Domov Ambrosie. Do nemocnice se budou stěhovat klienti Domova z Petřvaldu Březiny, který je rovněž jako naše nemocnice ve vlastnictví kraje.

Co se stalo s nemocnicí je nám velmi líto.

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů!

Facebook photo

Osadní anabáze aktivního občana

Do našeho města se přistěhoval mladý manželský pár. Říkejme jim pán a paní „S“. Paní je na rodičovské dovolené s ročním potomkem, manžel zabezpečuje rodinu po materiální stránce, chodí do zaměstnání, pečuje o dům, je aktivní v politickém životě. Společně odrážejí občasný podiv lidí nad tím, proč se po zkušenostech ze zahraničí, kde léta pobývali a pracovali, tím spíš, že ani jeden z nich nemá kořeny v Orlové, přistěhovali právě k nám? Vždyť v Orlové je nejhorší vzduch z celé republiky! Ani další věci nejsou žádná výhra – máme tu drogy, nevalnou nabídku práce, málo zeleně, špatné dopravní propojení s okolními městy a hlavně, považte – nemáme letní koupaliště! … Mladé manžele zaráží do očí bijící nespokojenost části Orlovanů téměř se vším, s níž se nikde jinde ve světě nesetkali. Zejména když se jim zdá, že v porovnání s jinými městy na tom Orlová není vůbec špatně. Ale nenechají se odradit a koupí domek v okrajové části, v Zimném dole.

Pan S. je zvyklý aktivně se účastnit práce na věcech veřejných, takže jakmile zjistí, že v jeho novém bydlišti pracuje Osadní výbor zastupitelstva města „Zimný důl“, projeví zájem se na jeho činnosti podílet....

Celý článek najdete na našich webových stránkách:http://www.cssd-orlova.cz/osadni-anabaze-aktivniho-obcana/

Facebook photo

Gratulujeme - TK Slavia Orlová do 1. ligy

Slavia Orlová-tenis club dne 22.6.2019 vybojovala famózním způsobem postup do 1.ligy. V klíčovém zápase o postup porazila třetí tým tabulky Jiskru Otrokovice 9:0 ! Velký úspěch pro celý orlovský sport. Moc a moc gratulujeme. Tak mnoho úspěchů v 1. lize ! 👍🙂

Facebook photo