Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

 

Facebook MO ČSSD Orlová

Zpráva ze zastupitelstva města ze dne 21.10.2019

K nejzajímavějším tématům jednání zastupitelstva města (ZM) patřilo dofinancování domova Vesna, poskytnutí neinvestičních dotací sport. klubům a poskytnutí dotací na vybrané sportovní akce.

1) Domov Vesna – byl zjištěn deficit v hospodaření Domova Vesna za rok 2019 ve výši 1.580.000,-. ZM schválilo Domovu Vesna mimořádnou dotaci ke krytí ztráty v hospodaření ve výši 1.907.000,- (včetně ztráty za vrácené peníze neprávem inkasovaných od klientů Vesny ve výši Kč 27.000,-). Zastupitelé řádné zdůvodnění, v jakých položkách příjmu, či výdajů, prostě proč došlo k deficitu, není. Připomínáme, že ještě v létě 2019 ředitelka rozhodnutím rady města dostala mimořádné prémie za vynikající práci. To jsou paradoxy…

2) Dotace sportovním klubům na jejich provoz byl schválen takto :

FK Slávia fotbal – 700.000,- Kč pro muže
TTC SICO, stolní tenis – 250.000,- Kč , včetně mládeže
TJ Orlová-Lutyně, badminton – 250.000,- Kč, včetně mládeže
Tenisový klub Slavia Orlová – 400.000,- Kč, včetně mládeže
JUDO Orlová – 30.000,-Kč, jen na děti a mládež

Vládní koalice nepochopitelně zamítla návrh opozice na navýšení dotace pro judo z 30.000,- Kč aspoň na 90.000,- Kč. Jedná se přitom o dotaci výlučně na děti a mládež v počtu 292 osob ! Takže dotace města na sportující dítě v klubu judo je 100,-Kč /rok, tj. 8,- Kč/měsíc.

3) Dotace na akci Grácia – mezinárodní závod žen v cyklistice, byla schválena dotace na roky 2020 a 2021 v celkové výši 1.100.000,- Kč. Je s podivem, že zastupitelé vládní koalice neváhali hlasovat pro jednorázovou akci Grácie, jíž se neúčastní ani jeden sportovec Orlové, ve výši 1.100.000,- na dva roky a zároveň tito stejní zastupitelé nezvedli ruku pro navýšení dotace pro téměř 300 našich dětí z Orlové o pouhých 60.000,- na celý rok, tedy na Kč 90.000,- na rok. Dotace na mezinárodní juniorský turnaj v badmintonu na roky 2020 a 2021 byla schválena v částce celkem 240.000,- Kč

Rovněž se musíme pozastavit nad tím, že materiály předkládané ZM ke schválení dotací vedením města neobsahují vůbec žádné zdůvodnění, proč některý klub (spolek) dostává od města takovou či makovou částku. Žádné zdůvodnění počtem členů, počtem dětí atd. Panuje zde naprostá netransparentnost, či libovůle. Podle toho taky přidělování dotací dopadlo.

4) Termíny a časy jednání ZM – bylo schváleno, že jednání ZM se budou konat po celý rok 2020 výlučně v dopoledních hodinách v pracovní dny od 9.00 hod. S účastí, participací veřejnosti na jednáních ZM se tedy vůbec nepočítá. Alespoň ne s její řádně pracující částí. A to na rozdíl od jiných obcích – např. Karviné, Havířovu, Bohumíně, Č. Těšínu, Rychvaldu, Petřvaldu, Dětmarovicích, Dolní Lutyni atd. atd., kde obec hlas svého občana respektuje, váží si ho více, dává mu větší prostor k účasti na řešení základních otázek města.

5) Byla schválena energetická koncepce města Orlová na roky 2020-2044. V podstatě ze zastupitelů ji nikdo nerozumí, ale nakonec na druhý pokus schválena byla.

6) Byla zvolena šestá členka kontrolního výboru paní Pavla Zajícová, učitelka MŠ. Nadále zbývá dovolit sedmého člena KV, aby tento mohl být konečně opět plně funkční. Odvolávání členů KV jde vedení města prostě lépe, než dovolení nových nástupců za odvolané.

ZM trvalo zhruba 1,5 hodiny od 9.00 do 11.00 hod., včetně půlhodinové pauzy.

Facebook photo

Glosa : Vedení města do Crikvenice na své náklady a ve svém volném čase ?

V záhlaví titulní strany Orlovských novin ze dne 25.10.2019 se tučným písmem píše s obdivem o návštěvě vedení města z družebního města Crikvenice, a to že tito přijeli do Orlové soukromě na své náklady a ještě přivezli Orlové dárek Červené srdce. No, když se to našemu vedení města tak líbí, nic tak složitého napodobit jejich jednání zase není. Takže předpokládáme, že naše vedení města si vezme z této návštěvy příklad a bude jezdit do Crikvenice též soukromě na své náklady a nějaký dárek do Crikvenice jim může klidně přivézt.

Tím by ještě splnili Nezávislí, zejména pak Změna pro lidi, své volební sliby, když několikrát ročně opakované městem placené výlety našeho vedení města do Crikvenice odsuzovali jako plýtvání městskými prostředky (rozuměj penězi orlovských občanů, které radnice má jen ve správě) a slibovali jejich drastické omezení na minimum. Upřímně řečeno, jedna služební cesta do Crikvenice za rok by mohla svůj družební účel jistě splnit. Ty ostatní cesty jsou spíše dobře placenou dovolenou v Crikvenici u moře z peněz Orlováků, než by tyto cesty měly nějaký přínos pro Orlovou. A v rozpočtu města by najednou zase bylo o několik desítek tisíc korunek více !

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

Facebook photo

Facebook photo

Vesna – nepochopitelné selhání

Na domově Vesna, příspěvkové organizaci Města Orlová, který má zajistit péči o naše staré a nemocné spoluobčany, došlo v uplynulých měsících ke stěží pochopitelnému selhání vedení Vesny, kdy tato po řadu měsíců nezákonně srážela mnoha svým klientům z jejich účtů platby za služby, které jim nebyly Domovem Vesna poskytovány. Mělo by se jednat o částky v řádu statisíců korun. Případ se provalil až po pravomocném rozhodnutí soudu, který byl nucen vyvolat jeden z rodinných příslušníků dlouhodobě „okrádané“, již zemřelé klientky Vesny. Až do té doby odmítalo vedení Vesny, potažmo vedení města věc řešit. A dosud obě jmenovaná vedení přešlapují na místě a neví si rady, co s nastalou situací.

Takže napovídáme:

1) Je třeba neprodleně se písemně a nejlépe zároveň i osobně omluvit všem postiženým (podvedeným).

2) Je nutno neprodleně všem postiženým vrátit jejich neprávem sražené peníze zpět na jejich účty.

3) Je třeba vyvodit postihy podle zákoníku práce vůči všem odpovědným osobám. Vůči bývalé ředitelce, která na svou funkci po vydaném soudním rozhodnutí rezignovala a již není v prac. poměru k Domovu Vesna, je alespoň třeba žádat vrácení odměn, které jí byly krátce před její rezignací vyplaceny za mimořádně vynikající pracovní výsledky (naše rada města jaksi přehlédla, že tyto skutečně byly mimořádné, ale jaksi jiným směrem).

A to vše již mělo být dávno uskutečněno.

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů.

Facebook photo

Glosa : Bude v Orlové karneval jak v Riu a koncert Madonny?

V posledních ON č. 18 na titulní straně bouřlivě slaví vedení města – starosta Chlubna, místostarostové Koláček a Kubalová, tajemník a další představitelé města ve společnosti dětí dokončení několika schodů, tzv. pobytových víceúčelových schodů (šest z pohledu zprava od rest. Morava a deset zleva od rest. Morava).

Uvádíme, že stavba těchto schodů byla zhotovena za částku 3 milióny korun českých a jejich stavba trvala několik měsíců.

Radost nad dokončením této ministavby, mimochodem naplánované ještě za minulého vedení města, je dojemná.

Bude-li dokončeno naše náměstí za této vládní garnitury, a to by se mělo stát podle plánu do konce roku 2021, bude se jednat o investici cca Kč 300 mil., tj. investici 100 x větší než jmenované schody, pak předpokládáme, že vedení města uspořádá v Orlové pro občany aspoň několikadenní karneval jak v božském Riu a koncert na novém náměstí třeba Madonny k tomu ! A všichni v naší republice budou vědět, jak se v Orlové umíme bavit. Tak se těšme !

https://www.facebook.com/watch/?v=530299644380405

Facebook photo

Kondolence

MO ČSSD se připojuje s upřímnou soustrastí nad úmrtím našeho nejpopulárnějšího pěvce všech dob mistra pana Karla Gotta.

Rovněž se připojujeme s upřímnou soustrastí a vzdáváme hold herečce a statečné bojovnici za svobodu a lidská práva paní Vlastě Chramostové.

Vzpomínáme v těchto dnech též nedožitých 90. narozenin skvělého herce a baviče Vladimíra Menšíka.

Čest jejich památce.

Facebook photo

Závažné pochybení v Domově Vesna

V Domově Vesna došlo k velice závažnému pochybení, které postihlo 19 jejich imobilních a bezmocných klientů. Vzhledem k tomu, že vedení města doposud nezareagovalo způsobem, který by si tato událost zasloužila, rozhodl jsem se dne 1.10.2019 napsat Radě města Orlové otevřený dopis včetně požadavku na jeho zveřejnění. Uvedený dopis jsem zaslal mj. i Domovu Vesna vč. požadavku na zveřejnění, neboť jde o událost z jejího prostředí. Domov Vesna tento dopis zveřejnil na svých stránkách dne 3.10.2019 po dobu pouze jednoho dne! Na můj dotaz, proč tak krátkou dobu mi paní nová ředitelka odpověděla, cituji: „…Zároveň musím konstatovat, že žádný předpis neukládá, délku zveřejnění.“ Má pravdu. Nemusela jej zveřejnit vůbec, ale také jej mohla zveřejnit se svým případným stanoviskem či vyjádřením jmenovaných osob. Obávám se, že tímto Domov Vesna promarnil dobrou příležitost, jak se se ctí vyrovnat s pochybením minulé ředitelky a přispět tak ke znovunabytí své dobré pověsti a důvěry. Pro ty, kteří si nestihli uvedený otevřený dopis na webu Domova Vesna přečíst, je uveden na webových stránkách ČSSD Orlová: http://www.cssd-orlova.cz/zavazne-pochybeni-v-domove-vesna/.

Děkuji.

Ing. Jaroslav Mazurek

Facebook photo

Facebook photo

Vedení města rozhodlo o omezení parkování v centru.

Vedení města (Nezávislí, KSČM, Změna, Volím Orlovou a nezařazení-býv. SPD) rozhodlo o podstatném omezení možnosti parkování na parkovišti v centru města před Albertem.

Celý článek si můžete přečíst na našich webových stránkách: http://www.cssd-orlova.cz/vedeni-mesta-rozhodlo-o-omezeni-parkovani-v-centru/

Facebook photo

Glosa : Orlová jako č. 206 a bezdoplatkové zóny

V posledním čísle Orlovských novin z 30.8.2019 starosta a podobně v médiích místostarostové Koláček a Kubalová uvádějí, že poslední 206. místo v hodnocení obcí bylo Orlové uděleno neprávem.

Celý článek si můžete přečíst na našich webových stránkách: http://www.cssd-orlova.cz/glosa-orlova-jako-c-206-a-bezdoplatkove-zony/

Facebook photo