Komentáře

Facebook

Dopis starosty města Orlové premiérovi

Dopis_OKD

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pane premiére,

Orlová, která se blíží k osmistému výročí svého založení, zažila bouřlivý rozvoj s těžbou uhlí, kdy v 80. letech 20. století dosáhla hranice téměř 38 tisíc obyvatel. Přestože z původního historického jádra zůstaly pouhé zbytky, vyrostlo nové město, jehož občané nacházeli práci v těžebním průmyslu a v hutích. V 90. letech, kdy docházelo k omezení těžby a umrtvení ostravské části revíru, bylo jasné, že tento trend bude pokračovat. Uplynulo více než 20 let, a bohužel ani jedna vláda nepřišla se strategickým záměrem nového rozvoje části Moravskoslezského kraje, který by nastartoval náhradní výrobu, a umožnil tak hlavně havířům získat nová pracovní místa.

Celý dopis na http://www.odbory-sho.cz/clanky/aktuality/dopis-starosty-mesta-orlova-premierovi.html

Komentáře nejsou povoleny.