Komentáře

  • Jana Klčová o Senioři: “I vy, mladí, progresivní, rádoby jste změnili úplně všechno, jednou budete staří! Volte jistotu a bezpečnost! Volte lidi se srdcem…Zář 20, 18:40
  • Tamara o Volnočasové aktivity: “V Orlové je plno zeleně a míst k relaxu. Hřiště v lesoparku se fakt povedly. Nevím, na co nespokojení lidi…Zář 6, 06:54
  • Jana Klčová o Volnočasové aktivity: “Vše to, co jste dokázali pro volnočasové aktivity v době, kdy jste „byli u kormidla“ se nepovedlo žádnému jinému vedení…Zář 5, 20:02
  • Dagmar.Horváthová o Parkování: “Problém činí i parkování velkých SUV vozů, kdy v úzkém výjezdu dá přednost velký vůz malému, anebo naopak? Možná i…Zář 3, 06:37
  • Jana Klčová o Parkování: “Chlapci, v Orlové je spousta úkolů, které by se měly řešit. Ovšem PARKOVÁNÍ – to je priorita číslo 1! Podzemní…Zář 2, 22:20

Facebook

Naše Noviny

Náš kandidát na starostu

ROMAN GALIA – náš kandidát na starostu města Orlová.

Úvodní video

Vážení Orlováci,

zveřejněním tohoto videa vstupujeme do volební kampaně ke komunálním volbám, které se konají 23. – 24.9.2022. 

Věříme, že vás naše kampaň osloví do té míry, že se voleb zúčastníte a dáte nám svůj hlas. 

Vaše ČSSD Orlová

Kandidátka 2022

Představujeme Vám naši kandidátní listinu do komunálních voleb 2022.

Den dětí

Členové místní organizace se připojují s gratulací k dnešnímu svátku dětí a zároveň přejeme všem rodičům, ať jim jejich děti dělají jen samou radost. 

Setkání s Michalem Šmardou

V úterý dne 24. 5. 2022 jsme se v Pizzerii Fontána v Ostravě měli možnost setkat a nezávazně diskutovat s naším předsedou ČSSD Michalem Šmardou.

Diskuse se týkala budoucnosti ČSSD, jejího dalšího směřování, řešení finančních problémů a mnoha dalších témat na celostátní i komunální úrovni.

Z diskuze jsme měli dobrý pocit. Věříme, že se naše strana vydala správným směrem a naplní se heslo „ Nový začátek“.

Jsme strana s velmi bohatou historii. Byla by obrovská škoda, kdybychom nedokázali zmobilizovat síly a opět dostat ČSSD na místo, kde historicky patřila a patří

Veselé velikonoce

Informace z 23. ZM v Orlové

Dne 21. 2. 2022 se konalo 23. ZM, které se konalo poprvé v nově zrekonstruovaném sále.

K nákladům na rekonstrukci, jeho celkovém využití a užitečnosti se vyjádříme později v samostatném článku.

Program ZM naleznete na tomto odkazu:

https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/zastupitelstvo/materialy-k-projednani/38923-materialy-pro-23-zasedani-zm-konane-dne-21-02-2022.html

Nás zaujalo několik projednávaných bodů a výsledky hlasování.

  1. Bod 2. 4. Záměr – prodej pozemků u ul. Sadová a ul. Gagarinova v Orlové – Porubě.

Tento materiál se týkal záměru prodat celkem 19 lukrativních pozemků společnosti “ Domácí péče SOS, spol. s r.o.“ se záměrem vybudovat objekt sociálních služeb, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením a základnu domácí péče. Plánovaná kapacita zařízení je 164 lůžek, 84 zaměstnanců ubytovací části a 20 zaměstnanců ve stravovací části.

Město tento materiál předložilo již poněkolikáté a vždy ZM nepřijalo k danému bodu usnesení.

ČSSD Orlová tento prodej nepodpořila, protože současným trendem již není budovat velká zařízení pro mnoho klientů, ale spíše budovat zařízení s menší kapacitou.  Navíc na taková zařízení bývají poskytovány dotace EU. Také se domníváme, že tyto pozemky se dají účelněji využít pro výstavbu rodinných domů, vytvořit podmínky pro bydlení mladých rodin a přispět tak rozvoji Orlové.

  1. Bod 2. 6. Záměr – prodej části pozemku parc. č. 3936/237 u čp. 1309 v k. ú. Horní – Lutyně.

Tento materiál  se podobně jako materiál 2. 4. Týkal záměru prodeje části pozemku parc. č. 3936/237 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m2 k. ú. Horní Lutyně společnosti KONOKO GLOBAL s.r.o. se sídlem na ul. Březová 39, 735 14 Orlová-Poruba, IČO: 06879560 za účelem vybudování parkovacích míst u budovy čp. 1309 v Orlové-Lutyni v soukromém vlastnictví.

K tomuto materiálu opět nebylo přijato žádné usnesení. V praxi to znamená, že se nenašla většina, která by hlasovala pro záměr prodeje, ale ani většina, která by byla proti tomuto záměru. Pokud Vám to připadá stejně nelogické jako nám, tak se podívejte na výsledky hlasování, kdy někteří zastupitelé nebyli ani pro a ani proti.

Hlasování najdete zde:

https://www.mesto-orlova.cz/soubory_clanek/38970_2.pdf

Zástupci ČSSD hlasovali pro prodej. Vznikla by tím sice placená, ale nová parkovací místa pro naše spoluobčany. Těch je v Orlové absolutní nedostatek a bude naší prioritou tuto situaci řešit.

  1. Bod 2. 10. Informace o průběhu realizace investiční akce „Humanizace a revitalizace centra Orlové – Lutyně“.

Zde byli zastupitelé informováni o prodloužení realizace o dalších 41 dnů. Pokud by již nedošlo k dalšímu zpoždění, tak v nejlepším případě by mohlo dojít k otevření náměstí během letních prázdnin.

  1. Bod 2. 11. Participativní rozpočet pro rok 2022.

Stejně jako v předchozím roce byly ZM schváleny finanční prostředky na participativní rozpočet. Pro rok 2022 byl tento rozpočet navýšen o 200 000 Kč na neinvestiční projekty. Celková částka, o které budou rozhodovat samotní občané je 1 200 000 Kč. Ve srovnání s celkovým rozpočtem města přibližně půl miliardy korun je to částka sice zanedbatelná, ale alespoň pocitově mohou mít někteří občané dojem, že se podílejí na chodu a směřování města. Ve skutečnosti o tom, jakým způsobem bude nakládáno s veřejnými financemi,  rozhodují občané u komunálních voleb. Proto neváhejte a a až budou komunální volby v roce 2022, tak si toto uvědomte, a jděte volit.

Další body již kontroverzní nebyly a našla se většina zastupitelů, která dané body schválila.

Usnesení ZM najdete zde:

https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/zastupitelstvo/usneseni-zm/38970-vypis-usneseni-z-23-zasedani-zastupitelstva-mesta-orlova.html

Podpora Ukrajiny

Milí spoluobčané,

nacházíme se ve velmi těžké době, kdy suverénní stát Ukrajina byl neomluvitelným způsobem napaden cizím státem, Ruskem. My, členové MO ČSSD plně podporujeme nezávislost Ukrajiny, nesouhlasíme s vojenským řešením krize a stojíme za ukrajinským národem. Podporujeme mírová řešení, bez agrese, zabíjení nevinných lidí a vyhrožování dalším zemím.

Věříme, že zdravý rozum zvítězí nad osobními ambicemi jednotlivých politiků, dojde k ukončení bojů a politici zasednou k jednacímu stolu.

Chceme žít v míru, válka není řešení!!!

MO ČSSD Orlová

Vánoční přání

Vážení spoluobčané, milí Orlované, 

nastal adventní čas – pro mnohé nejkrásnější období roku. Čtyři týdny, na které se nejvíce těší naši nejmenší, protože na jejich konci je čeká kouzelný Štědrý den, a kdo ví, možná že letos uvidí i Ježíška…

Pro nás ostatní je to období, kdy můžeme rekapitulovat a hodnotit. Uplynulý rok 2021 nebyl vůbec lehký. Zažili jsme dramatická omezení, vč. zásahu do mezilidských kontaktů, což mnohým, zejména seniorům, velmi scházelo. Někteří jsme dokonce pociťovali strach o naše zdraví a životy. O to víc bychom rádi poděkovali všem, kteří v uplynulých měsících pomáhali druhým, ať již v rámci jejich zaměstnání nebo jako dobrovolníci. Poděkování však zaslouží i ti, kteří jen obyčejně dodržovali nastavená pravidla, jakkoliv nepříjemná, obtěžující, ale důležitá, protože chrání jiné lidi. V našem městě se hýbou věci k lepšímu. Významně se v tomto roce posunula stavba náměstí, dokončeno bylo zateplení ZŠ U Kapličky, máme nové parkoviště v lokalitě U Studánky, začaly opravy Domu dětí a mládeže. Toto vše by se nepodařilo bez práce úředníků městského úřadu, kterým také patří naše poděkování. Nezapomeňme též na strážníky a policisty, kteří každodenně dbají na naši bezpečnost, na zdravotníky,  učitele, zaměstnance technických služeb, kulturních zařízení a sportovišť, kteří se po měsících uzávěr a zákazů snažili pro nás a naše děti vystavět bohatý program akcí.

Vážení Orlované, přejeme Vám, abyste dokázali využít krásné kouzlo Vánoc,  které nám dá alespoň na chvíli zapomenout na každodenní strasti,  a právě probíhající advent, nadcházející sváteční dny i samotný závěr roku abyste prožili ve zdraví, osobní pohodě a v kruhu svých blízkých.

Ať je pro nás všechny rok 2022 krásnější, zdravější a ještě lepší!

Výbor MO ČSSD Orlová

43. sjezd ČSSD

Zprostředkováváme vám on-line stream ze 43. sjezdu ČSSD. 

Sledovat můžete na tomto odkazu: https://fb.watch/9OQNKAajc1/