Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Naše Noviny

Zpráva ze zastupitelstva města ze dne 21.10.2019

K nejzajímavějším tématům jednání zastupitelstva města (ZM) patřilo dofinancování domova Vesna, poskytnutí neinvestičních dotací sport. klubům a poskytnutí dotací na vybrané sportovní akce.

1) Domov Vesna – byl zjištěn deficit v hospodaření Domova Vesna za rok 2019 ve výši 1.580.000,-. ZM schválilo Domovu Vesna mimořádnou dotaci ke krytí ztráty v hospodaření ve výši 1.907.000,- (včetně ztráty za vrácené peníze neprávem inkasovaných od klientů Vesny ve výši Kč 27.000,-). Zastupitelé řádné zdůvodnění, v jakých položkách příjmu, či výdajů, prostě proč došlo k deficitu, není. Připomínáme, že ještě v létě 2019 ředitelka rozhodnutím rady města dostala mimořádné prémie za vynikající práci. To jsou paradoxy…

2) Dotace sportovním klubům na jejich provoz byl schválen takto :

  • FK Slávia fotbal – 700.000,- Kč pro muže
  • TTC SICO, stolní tenis – 250.000,- Kč , včetně mládeže
  • TJ Orlová-Lutyně, badminton – 250.000,- Kč, včetně mládeže
  • Tenisový klub Slavia Orlová – 400.000,- Kč, včetně mládeže
  • JUDO Orlová – 30.000,-Kč, jen na děti a mládež

Vládní koalice nepochopitelně zamítla návrh opozice na navýšení dotace pro judo z 30.000,- Kč aspoň na 90.000,- Kč. Jedná se přitom o dotaci výlučně na děti a mládež v počtu 292 osob ! Takže dotace města na sportující dítě v klubu judo je 100,-Kč /rok, tj. 8,- Kč/měsíc.

3) Dotace na akci Grácia – mezinárodní závod žen v cyklistice, byla schválena dotace na roky 2020 a 2021 v celkové výši 1.100.000,- Kč. Je s podivem, že zastupitelé vládní koalice neváhali hlasovat pro jednorázovou akci Grácie, jíž se neúčastní ani jeden sportovec Orlové, ve výši 1.100.000,- na dva roky a zároveň tito stejní zastupitelé nezvedli ruku pro navýšení dotace pro téměř 300 našich dětí z Orlové o pouhých 60.000,- na celý rok, tedy na Kč 90.000,- na rok. Dotace na mezinárodní juniorský turnaj v badmintonu na roky 2020 a 2021 byla schválena v částce celkem 240.000,- Kč

Rovněž se musíme pozastavit nad tím, že materiály předkládané ZM ke schválení dotací vedením města neobsahují vůbec žádné zdůvodnění, proč některý klub (spolek) dostává od města takovou či makovou částku. Žádné zdůvodnění počtem členů, počtem dětí atd. Panuje zde naprostá netransparentnost, či libovůle. Podle toho taky přidělování dotací dopadlo.

4) Termíny a časy jednání ZM – bylo schváleno, že jednání ZM se budou konat po celý rok 2020 výlučně v dopoledních hodinách v pracovní dny od 9.00 hod. S účastí, participací veřejnosti na jednáních ZM se tedy vůbec nepočítá. Alespoň ne s její řádně pracující částí. A to na rozdíl od jiných obcích – např. Karviné, Havířovu, Bohumíně, Č. Těšínu, Rychvaldu, Petřvaldu, Dětmarovicích, Dolní Lutyni atd. atd., kde obec hlas svého občana respektuje, váží si ho více, dává mu větší prostor k účasti na řešení základních otázek města.

5) Byla schválena energetická koncepce města Orlová na roky 2020-2044. V podstatě ze zastupitelů ji nikdo nerozumí, ale nakonec na druhý pokus schválena byla.

6) Byla zvolena šestá členka kontrolního výboru paní Pavla Zajícová, učitelka MŠ. Nadále zbývá dovolit sedmého člena KV, aby tento mohl být konečně opět plně funkční. Odvolávání členů KV jde vedení města prostě lépe, než dovolení nových nástupců za odvolané.

ZM trvalo zhruba 1,5 hodiny od 9.00 do 11.00 hod., včetně půlhodinové pauzy.

Glosa : Vedení města do Crikvenice na své náklady a ve svém volném čase ?

V záhlaví titulní strany  Orlovských novin ze dne  25.10.2019 se tučným písmem píše s obdivem o návštěvě vedení města z družebního města Crikvenice, a to že tito přijeli do Orlové soukromě na své náklady a ještě přivezli Orlové dárek Červené srdce.  No, když se to našemu vedení města tak líbí, nic tak složitého napodobit jejich jednání zase není. Takže předpokládáme, že naše vedení města  si vezme z této návštěvy příklad a bude jezdit do Crikvenice též soukromě na své náklady a nějaký dárek do Crikvenice jim může klidně  přivézt.    

Tím by ještě  splnili  Nezávislí, zejména pak Změna pro lidi, své volební sliby, když několikrát ročně opakované městem placené výlety našeho vedení města do Crikvenice odsuzovali jako plýtvání městskými prostředky (rozuměj penězi orlovských občanů, které radnice má jen ve správě) a slibovali jejich drastické omezení na minimum. Upřímně řečeno, jedna  služební cesta  do Crikvenice za rok by mohla svůj družební účel jistě splnit.  Ty ostatní cesty jsou spíše dobře placenou dovolenou v Crikvenici u moře  z peněz Orlováků, než by tyto cesty  měly nějaký přínos pro Orlovou. A v rozpočtu města by najednou zase bylo o několik desítek tisíc korunek více !   

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

Boj seniorů na Vesně neskončil….

Zveřejňujeme zde otevřený dopis radě města Orlové od Ing. Mazurka k tématu Dům Vesna. Celý dopis je k vidění zde.

Vesna – nepochopitelné selhání

Na domově Vesna, příspěvkové organizaci Města Orlová, který má zajistit péči o naše staré a nemocné spoluobčany, došlo v uplynulých měsících ke stěží pochopitelnému selhání vedení Vesny, kdy tato po řadu měsíců nezákonně srážela mnoha svým klientům z jejich účtů platby za služby, které jim nebyly Domovem Vesna poskytovány. Mělo by se jednat o částky v řádu statisíců korun. Případ se provalil až po pravomocném rozhodnutí soudu, který byl nucen vyvolat jeden z rodinných příslušníků dlouhodobě „okrádané“, již zemřelé klientky Vesny. Až do té doby odmítalo vedení Vesny, potažmo vedení města věc řešit. A dosud obě jmenovaná vedení přešlapují na místě a neví si rady, co s nastalou situací.

Takže napovídáme :

1) Je třeba neprodleně se písemně a nejlépe zároveň i osobně omluvit všem postiženým (podvedeným).

2) Je nutno neprodleně všem postiženým vrátit jejich neprávem sražené peníze zpět na jejich účty.

3) Je třeba vyvodit postihy podle zákoníku práce vůči všem odpovědným osobám. Vůči bývalé ředitelce, která na svou funkci po vydaném soudním rozhodnutí rezignovala a již není v prac. poměru k Domovu Vesna, je alespoň třeba žádat vrácení odměn, které jí byly krátce před její rezignací vyplaceny za mimořádně vynikající pracovní výsledky (naše rada města jaksi přehlédla, že tyto skutečně byly mimořádné, ale jaksi jiným směrem).

A to vše již mělo být dávno uskutečněno.

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů.

Glosa : Bude v Orlové karneval jak v Riu a koncert Madonny ?

V posledních ON č. 18 na titulní straně bouřlivě slaví vedení města – starosta Chlubna, místostarostové Koláček a Kubalová, tajemník a další  představitelé města ve společnosti dětí dokončení několika schodů, tzv. pobytových víceúčelových schodů (šest z pohledu zprava od rest. Morava a deset zleva od rest. Morava).

Uvádíme, že stavba těchto schodů byla zhotovena za částku 3 milióny korun českých a jejich stavba trvala několik měsíců.

Radost nad dokončením této ministavby, mimochodem naplánované ještě zminulého vedení města, je dojemná.

Bude-li dokončeno naše náměstí za této vládní garnitury, a to by se mělo stát podle plánu do konce roku 2021, bude se jednat o investici cca Kč 300 mil., tj. investici 100 x větší než jmenované schody, pak předpokládáme, že vedení města uspořádá v Orlové pro občany aspoň několikadenní karneval jak v božském Riu a koncert na novém náměstí třeba Madonny k tomu ! A všichni v naší republice budou vědět, jak se v Orlové umíme bavit. Tak se těšme !

https://www.facebook.com/watch/?v=530299644380405

Kondolence

MO ČSSD se připojuje s upřímnou soustrastí nad úmrtím našeho nejpopulárnějšího pěvce všech dob mistra pana Karla Gotta.

Rovněž se připojujeme s upřímnou soustrastí a vzdáváme hold herečce a statečné bojovnici za svobodu a lidská práva paní Vlastě Chramostové.

Vzpomínáme v těchto dnech též nedožitých 90. narozenin skvělého herce a baviče Vladimíra Menšíka.

Čest jejich památce.

 Závažné pochybení v Domově Vesna

V Domově Vesna došlo k velice závažnému pochybení, které postihlo 19 jejich imobilních a bezmocných klientů. Vzhledem k tomu, že vedení města doposud nezareagovalo způsobem, který by si tato událost zasloužila, rozhodl jsem se dne 1.10.2019 napsat Radě města Orlové otevřený dopis včetně požadavku na jeho zveřejnění. Uvedený dopis jsem zaslal mj. i Domovu Vesna vč. požadavku na zveřejnění, neboť jde o událost z jejího prostředí. Domov Vesna tento dopis zveřejnil na svých stránkách dne 3.10.2019 po dobu pouze jednoho dne! Na můj dotaz, proč tak krátkou dobu mi paní nová ředitelka odpověděla, cituji: „…Zároveň musím konstatovat, že žádný předpis neukládá, délku zveřejnění.“  Má pravdu. Nemusela jej zveřejnit vůbec, ale také jej mohla zveřejnit se svým případným stanoviskem či vyjádřením jmenovaných osob. Obávám se, že tímto Domov Vesna promarnil dobrou příležitost, jak se se ctí vyrovnat s pochybením minulé ředitelky a přispět tak ke znovunabytí své dobré pověsti a důvěry. Pro ty, kteří si nestihli uvedený otevřený dopis na webu Domova Vesna přečíst, je uveden zde.

Děkuji.

Ing. Jaroslav Mazurek

Vedení města rozhodlo o omezení parkování v centru

Vedení města (Nezávislí, KSČM, Změna, Volím Orlovou a nezařazení-býv. SPD) rozhodlo o podstatném omezení možnosti parkování na parkovišti v centru města před Albertem. Nadále od 2.9.2019 bude možno zde parkovat maximálně dvě hodiny na tzv. parkovací kotouč. Proč se tak stalo, zůstalo před občany města utajeno. Cit. rozhodnutí nemá žádné odůvodnění. Každopádně bude parkování pro Orlováky v centru města omezeno, znepříjemněno. Jak už se stalo škaredým zvykem, vedení města své rozhodnutí o omezení parkování s opozicí, ani s občany nekonzultovalo. Uvolnění deseti míst k bezplatnému parkování pro občany před městským úřadem na výše uvedeném nic nezmění. Budeme žádat vysvětlení !

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů.

Glosa : Orlová jako č. 206 a bezdoplatkové zóny

V posledním čísle Orlovských novin z 30.8.2019 starosta a podobně v médiích místostarostové Koláček a Kubalová uvádějí, že poslední 206. místo v hodnocení obcí bylo Orlové uděleno neprávem (viz aktuality na webu města Orlová), že Orlová není špatné město k žití. Hned pak následuje zpráva vedení města o zřízení celkem pěti bezdoplatkových zón, tj. sociálně vyloučených oblastí, cizím slovem prostě a výstižně ghett, která se týkají podstatné části Orlové (viz webové stránky města Orlová).

Bezdoplatková zóna dle zákona může být vyhlášena jen v místě, kde existují těžko zvladatelné sociálněpatologické jevy – zvýšená kriminalita, drogy, alkoholismus, kde je „strach“ pouštět děti ven na ulici atd. Vydáním rozhodnutí, které podstatnou část Orlové prohlašuje za ghetta, je pro Orlovou ranou do týla. A to přímo od vlastního vedení města.

Korunu všemu pak dává reportáž s rozesmátými tvářemi členů vedení města z chorvatskocrikvenických pláží, které jsou vsunuty mezi výše uvedené články, kde vedení města již letos poněkolikáté „usilovně“ pracuje pro blaho našeho města.

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !

V Orlové zřízena ghetta!

Vedení města vydalo opatření obecné povahy, kterým se v Orlové zřizuje hned pět sociálně vyloučených oblastí, tj. ghett, v nichž nebudou poskytovány Orlovákům soc. dávky – doplatky na bydlení. Sociálně vyloučenou oblastí, ghettem se laicky řečeno rozumí oblast, v níž je nadměrně páchána trestná činnost, přestupky, požívá se nadprůměrně alkohol a drogy atd., tedy oblast, v níž prostě není bezpečno, a zvláště ne pak pro děti.

K těmto oblastem dle stávající koalice ve vedení města patří zejména 5. etapa, Masarykova ulice, ulice Ke Studánce, Orlová – Poruba a dalšíMěsto bylo rozděleno na tzv. slušné oblasti a na ty ostatní – ghetta. Každý se může podívat, zda je obyvatelem ghetta, či ne (zde). Aby nedošlo k omylu, my nejsme principiálně proti zavedení tzv. bezdoplatkových zón. Tyto však mají být v souladu se zákonem zavedeny cíleně na konkrétní problematická místa, zejména ubytovny. Nikoliv plošně! Rozhodnutí o zřízení tzv. bezdoplatkových zón, ghett je ze strany radnice vždy krajním, mimořádným řešením sociálně patologických jevů, kdy standardní řešení neúnosné sociální situace v konkrétním místě selhaly a nejsou možná.

Opět se musíme v nadepsané souvislosti ptát, proč vládnoucí koalice zrušila K-centrum, pilíř prevence a boje proti drogám v Orlové? Jak toto neodpovědné rozhodnutí zapadá do řešení sociálněpatologických jevů ?

Zdůrazňujeme, aby nevznikla nějaká panika, že zrušení doplatků na bydlení se netýká těch Orlováků, kteří již v Orlové v dané lokalitě – nově v ghettu, již žijí. Rozhodnutí se ale týká Orlováků, kteří se stěhují v rámci města a týká se nově příchozích lidí odjinud do výše uvedených sociálně vyloučených oblastí – ghett. V praxi rozhodnutí znamená, že tito lidé nedosáhnou na soc.dávku – doplatek na bydlení. Tímto budou za prvé „neprávem“ postiženy desítky slušných, ale bohužel sociálně slabších spoluobčanů, zejména matky s dětmi, invalidé, důchodci, kteří na tuto soc. dávku např. v případě snahy o výměnu bytu za menší (např. ovdovělí důchodci, ženy-samoživitelky po rozvodu apod.), rozhodnutím města nebudou mít právo. Druhou postiženou kategorií osob, kvůli které se cit. opatření zavádí, by měly být tzv. nepřizpůsobivé osoby, které by se do Orlové chtěly přistěhovat a doplatky na bydlení zneužívat. Volné byty v Orlové však již nejsou. V praxi zřízení ghett ale též znamená další zhoršení renomé Orlové, zhoršení „ratingu“ Orlové pro účely podnikání a investic, snížení cen nemovitostí aj. a tím postihne stovky dalších slušných Orlováků.

Diskuze Orlováků ke vzniku ghett překvapivě nebyla připuštěna. Prostě o nás bez nás.

Téma nebylo projednáno ani na zastupitelstvu města. Možná, že by Orlováci návrh vedení města podpořili, ale možná taky ne. Jedná se o velmi kontroverzní rozhodnutí.

My považujeme navrhované opatření za špatné, které ve svých důsledcích poškozuje Orlovou a Orlováky. Navíc cit. opatření nebylo vydáno v souladu se zákonem.

Uvědomují si vůbec představitelé vládnoucích Nezávislých, KSČM, Změny, Volím Orlovou a býv. SPD, co vlastně způsobili? Bohužel zřízením ghett v podstatné části našeho města vedení města jen fakticky odsouhlasilo popírané hodnocení „Obce v datech“, že Orlová patří na poslední 206. místo. Pro zajímavost zmiňujeme nejznámější ghetto v ČR – Chánov v Mostu („Dycky Most“), a jedno z nejdrsnějších ghett ve střední Evropě Luník IX v KošicichJe opravdu Orlová taky taková?

Orlovská ČSSD vždy na straně orlovských občanů !